Misija


Ugdyti dorą, siekiantį žinių, savarankišką, atsakingą, patriotišką žmogų, sudarant jam sąlygas nuolat tenkinti mokymosi poreikį.

Vizija

Veikliai ir solidariai dirbanti profesinė mokykla kaip bendruomenės profesinio ugdymo ir kultūros centras, orientuota į kūrybingumo, pilietiškumo, lyderystės ugdymą, atvira besimokančiai visuomenei ir pasauliui.

Filosofija

„DUODU, KAD DUOTUM“

Mokykla yra paties likimo įpareigota nuolat galvoti apie mokinio auklėjimą, nes ji auklėja jį ne sau, bet tautai bei žmonijai.

Aktyvumas bei iniciatyvumas yra geriausia pasiekimų ir tobulėjimo paskata.