Sveikatos priežiūros specialistas


Dalyvauja rengiant ir įgyvendinant sveikatingumo programas.

 1. Skatina sveiką mitybą:
  1. prižiūri maitinimo organizavimą;
  2. formuoja sveikos mitybos įgūdžius.
 2. Organizuoja priemones, užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje:
  1. rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje;
  2. dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymais ir teisės aktais.
 3. Konsultuoja organizuojant kūno kultūrą mokykloje:
  1. peržiūri naujai priimtų mokinių sveikatos formą 086/a;
  2. dalyvauja komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų grupes;
  3. peržiūri sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašus.
 4. Nustato ir koreguoja neinfekcinių ligų rizikos veiksnius (narkotikų, alkoholio, tabako ir kt. vartojimas).
 5. Užtikrina asmens sveikatos priežiuros įstaigų specialybių rekomendacijas:
  1. apie sveiką gyvenimo būdą;
  2. žalingus įpročius, priklausomybę narkotikams;
  3. apie lytiškumą, atsakomybę, AIDS.
 6. Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir imasi epidemijos slopinimo priemonių.
 7. Įtraukia į sveikatos stiprinimą mokyklos bendruomenę.
 8. Pildo žinias apie mokinių sveikatą dienynuose (2d. - 3-ioji pakopa).
 9. Teikia skubią pagalbą traumų, ūmių susirgimų atveju.
 10. Tikrina medicinines pažymas mokinių sergamumui analizuoti.

 

Sveikatos priežiūros specialisto darbo laikas:

 • Antradienis 7.45–12.30
 • Ketvirtadienis 7.45–12.30