Žmogus gimsta veikti, o ne tuščiai mintyti.
G.E.Lesingas

EROVET projekto partnerių susitikimas ir mokymai Vokietijoje: dualinis mokymas


EROVET projektas skirtas pagerinti profesinio mokymo mokinių įsitraukimą į Europos darbo rinką.

Partnerių susitikimo ir mokymų tema - dualinis mokymas, siekiant pasidalinti gerąja patirtimi, sėkmės atvejais taikant dualinį mokymą EROVET projekto partnerių šalyse.

Partneriai iš 7 šalių susitiko Osnabriuke, Žemutinės Saksonijos žemėje, Vokietijoje. Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos Erasmus+ programos lėšomis. Projekto veiklos koncentruojasi į pasidalinimą patirtimi, metodikomis ir programomis, siekiant kad pirminio profesinio mokymo mokiniai labiau įsitrauktų į darbo rinką, kaip samdomi darbuotojai arba patys sukurtų savo verslą.

Šiame darbiniame susitikime, kuris vyko spalio 22-25 dienomis, dalyvavo 21 projekto partnerių atstovas- profesinių mokymo institucijų mokytojai, administracijos atstovai, atsakingi už mokinių praktinio mokymo organizavimą. Kieikvienas projekto partneris pristatė savo šalies ir savo institucijos praktinio mokymo atvejus- dualinį mokymą, pameistrystę, praktinį mokymą profesinio mokymo centre, Lietuvos atveju- sektoriniuose mokymo centruose.

Spalio 25- 26 d. taip pat vyko projekto vadybinės grupės susitikimas, kuriame dalyvavę 8 projekto partnerių institucijų atstovai pristatė Profesinio orientatvimo anketą ir EROVET mobilumo tinklą mokiniams. Šios priemonės buvo paruoštos remiantis prieš tai vykusių susitikimų Portugalijoje ir Turkijoje sukurta medžiaga. Žiūrėkite:  www.erovet.eu

Projekto idėja buvo sukurti mobilumo tinklą projekto partnerių institucijų mokiniams, bet vėliau buvo nutarta, kad tinklas bus prieinamas visoms profesinio mokymo institucijoms, norinčioms prisijungti prie šios iniciativos.

Projekto vadybinės grupės susitikime taip pat buvo įvertinta projekto eiga ir numatytos gairės tolimesniam darbui: bus apibrėžtos ir paruoštos užduotys, skirtos mokytojų patirties apsikeitimui. Atsakingas partneris- Lleida, organizuosiantis mokymus apie verslumą, 2019 m vasario mėn.

EROVET projekto partneriai: INS Escola del Treball de Lleida (Ispanija), Dieythynsi Deyterobathmias Ekpaideysis N.Rodopis (Graikija), Escola Profissional Amar Terra Verde, Lda (Portugalija), Landkreis Osnabrück Fachdienst Bildung (Vokietija), i.i.s.s des ambrois (Italija), Ortakoy 80. Yil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Turkija), Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla (Lietuva) ir GLOBALleida (Ispanija).

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.