Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Susitikimas Ispanijoje


Š. m. vasario 25 – kovo 1 dienomis Ispanijos mieste Lleida, Escola del Trepall vyko projekto „EROVET – jaunimo įsidarbinimo skatinimas per Europos profesinio mokymo tyrimo grupę“ planuotas dalyvių susitikimas. Atvyko darbo grupės iš Vokietijos, Turkijos, Graikijos, Portugalijos, Italijos, Lietuvos ir Ispanijos. Šio susitikimo tikslas – pasidalinti kiekvienos šalies švietimo sistemos organizuojamu verslumo įgūdžių ugdymu nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, gerąja patirtimi, aptarti kiekvienos šalies pranašumus ir skirtumus, mokant jaunimą verslumo pagrindų. Susitikimo metu vyko pristatymai ir diskusijos. Mokyklai atstovavo prekybos ir verslo skyriaus vedėja  Danutė Banionytė ir anglų kalbos vyr. mokytoja Rūta Biržienė.

Darbo grupės intensyviai dirbo prie bendro verslumo modulio kūrimo: numatomų valandų šiam moduliui skyrimo, įvairiapusių mokymo formų taikymo ir bendrų vertinimo kriterijų numatymo, mokinių motyvacijos skatinimo, įtraukiant ir socialinius partnerius.

Susitikimas buvo labai naudingas ir produktyvus, padėsiantis jauniems žmonėms ateityje gauti daugiau reikalingos informacijos apie verslumo teorinį ir praktinį švietimą.