Jeigu į daiktus, kuriuos tu matei visą laiką, imsi žiūrėti atidžiau, lyg pirmą kartą, trokšdamas įžvelgti visas smulkmenas, tai pasirodys, kad tu jų ankščiau niekada nematei.
Ch.S.Puigas

EURspace Erasmus + pilotinio projekto sklaidos renginys


Artėjant pilotinio projekto pabaigai šių metų birželio 28 dieną įvyko  Erasmus+ KA2 Profesinio mokymo strateginių partnerysčių projekto inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais "EURspace: European IVT Recognition Gateway" Nr. 2015-1-PT01-KA202-013119 sklaidos renginys Lietuvoje.

Į renginį  buvo pakviesti Lietuvos profesinių mokyklų, darbdavių, Švietimo mainų paramos fondo atstovai.

Už sklaidos renginį atsakingi Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos darbuotojai, projektų vadovė R. Vadeikytė, gimnazijos skyriaus vedėja L. Bargailienė, informacinių technologijų vyr. mokytojas M. Vaisėta, profesijos mokytojos ekspertės V. Bingelytė ir P. Norvaišienė, vedė renginį, skaitė pranešimus, organizavo ir vadovavo praktinei veiklai ECVET platformos pristatymui ir išbandymui.

Renginio dalyviams Pranešėja L. Bargailienė pristatė EURspace projekto tikslą – sukurti profesinių įgūdžių ir kvalifikacijų erdvės plėtros platformą Europoje, kuri suteiks paramą perkeliant, pripažįstant ir sertifikuojant pirminio profesinio lygmens mokinių mobilumų metu įgytas kompetencijas. Taip pat buvo papasakota, kas buvo padaryta projekto metu, apie susitikimus kitų partnerių šalyse nuo platformos kūrimo pradžios t. y. nuo 2015 metų.

M. Vaisėta pristatė EURspace sukurtą internetinę svetainę, su kuria susipažinti galėjo visi renginio dalyviai savarankiškai, pasidomėti tais platformos puslapiais, kurie juos sudomino -  https://eurspace.eu/lt/pradzia.

R. Vadeikytė kalbėjo apie ECVET taikymo galimybes vykdant kokybišką mobilumą ir EURspace sukurtą pedagoginį komplektą, jį išsamiai pakomentavo - https://eurspace.eu/pedagogicalKit.

Apie Virėjo modulinės profesinio mokymo programos kvalifikacijų formavimą, kreditų nustatymą, vertinimą pranešimą skaitė profesijos mokytojos V. Bingelytė,  P. Norvaišienė. Renginio dalyviams buvo pasiūlyta palyginti vienos šalies kvalifikacinį vienetą su Lietuvos Virėjo profesinio mokymo programos kvalifikaciniais vienetais ir surasti panašius kvalifikacinius vienetus bei juos aprašyti, kaip vieningus. Kiekvienam dalyviui darbui buvo pateikti kompiuteriai, raštinės reikmenys, projekto medžiaga, po seminaro buvo įteikti sertifikatai.

Renginys įvyko viešbutyje Holiday Inn, Vilnius.