Žmogus gimsta veikti, o ne tuščiai mintyti.
G.E.Lesingas

Mano tradicijos mūsų Europoje


Laimėtas mokymosi visą gyvenimą programos Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas Mano tradicijos mūsų Europoje“ Nr. LLP-COM-DP-2010-LT-00292.

Projektas „ Mano tradicijos mūsų Eurpoje“ - tai daugiašalės partnerystės projektas, kurį įgyvendins mokyklos iš Lietuvos, Lenkijos, Belgijos ir Norvegijos. Projektas skirtas visų specialybių mokiniams. Projekto trukmė 2 metai.

Projekto idėja gimė Comenius kontaktinio seminaro Belgijoje (2009-12-02 – 06) metu. Mokiniams reikia suteikti galimybę plėsti pasaulio suvokimą, geriau pažinti savo kultūrinę tapatybę , o taip pat ir kitų Europos šalių kultūrą, tradicijas. Mokiniai turi suvokti, kad mes gyvename bendruomenėje, kurioje persipina įvairios tradicijos, kultūros, kurių šaknys yra bendra Europos istorija, todėl didelę reikšmę įgauna tokios vertybės kaip tolerancija ir pagarba.

Projekto tikslai:

 • Ugdyti jaunų žmonių supratimą apie Europos kultūrų, kalbų įvairovę ir jos svarbą.
 • Supažindinti mokinius su partnerių šalių kultūra ir tradicijomis.
 • Motyvuoti mokinius siekti naujų žinių.
 • Skatinti mokinius domėtis ir gerbti partnerių šalių ir regionų tradicijas.
 • Gerinti mokinių socialinius ir IT įgūdžius.
 • Ugdyti mokinių komunikacinius gebėjimus ir skatinti mokytis užsienio kalbų.
 • Ugdyti mokinių toleranciją kultūrų skirtumams.
 • Skatinti mokinių pažintinę veiklą integruojant projektinę veiklą į mokyklos mokomuosius dalykus.

Veikla:

 • Tiriamoji veikla susijusi su partnerių šalių kultūra ir tradicijomis.
 • Prezentacijų, plakatų, savų gaminių parodos, internetinio puslapio rengimas.
 • Tekstų susijusių su projekto tema vertimas.
 • Vizitai į partnerių šalis.
 • Vizitų metu mokiniai mokysis priimančiojo partnerio kalbos komunikacinių frazių.
 • Mokiniai mokysis gaminti tradicinius priimančiosios šalies patiekalus, organizuos mugę, lankys etnografines vietas ir mokysis liaudies šokių. Projektas skirtas visų specialybių mokiniams. Projekto trukmė 2 metai. Per 2 metus turės galimybę išvykti: 16 mokinių + 8 mokytojai.
 • Vizito trukmė- 1 savaitė. Vizitai į kitą šalį numatomi kai tuo metu ten vyks kokia nors tradicinė šventė. Į Lietuva svečiai atvyks per Kaziuko mugę. Mokiniai mokykloje suorganizuos mugę mokyklos ir vietos bendruomenei.

Rezultatai:

 • Mokiniai ir mokytojai: įgys tarptautinio bendradarbiavimo patirties;
 • Susipažins su partnerių šalių kultūra, gyvenimo būdu ir tradicijomis;
 • Geriau suvoks savo kultūrinę tapatybę;
 • Patobulins bendravimo ir IT naudojimo įgūdžius.

Galutiniai produktai:

 • Video medžiaga pristatanti partnerių tradicijas;
 • Elektroninė receptų knyga, elektroninis etnografijos albumas;
 • Tematinis žodynėlis visų partnerių šalių kalbomis;
 • Kalendorius su partnerių šalių tradicijomis.

 

Jeigu norite prisidėti prie šio projekto, turite idėjų, norite susipažinti su kitų šalių tradicijomis, susirasti draugų užsienyje kreipkitės į projekto koordinatorę Ramunę Vadeikytę (312 kab)

Dalintis