Žmogus gimsta veikti, o ne tuščiai mintyti.
G.E.Lesingas

Marketingo taikymo patirtis ES įmonėse


ERASMUS+  besimokančiųjų mobilumo projektas „Marketingo taikymo patirtis ES įmonėse“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013302

Projekto teikėjas - Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla kartu su Lietuvos partneriais  Klaipėdos turizmo mokykla ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centru.

Prašymo forma

Numatomos  1 mėnesio trukmės  smulkaus ir vidutinio verslo specialybių mokinių stažuotės į:

  • Jungtinę Karalystę, Meridian Business School Ltd, www.mbslondon.org
  • Suomiją, Lahti Region Educational Consortium Salpaus Further Education, www.salpaus.fi
  • Portugaliją, EPRALIMA_Escola Profissional do Alto Lima, C.I.P.R.L, www.epralima.pt

Projekto tikslai: ugdyti pirminio profesinio lygmens smulkaus ir vidutinio verslo specialybių mokinių profesines kompetencijas užsienio šalių įmonėse, verslo organizavimo ir marketingo srityse bei socialines, asmenines kompetencijas - kūrybiškumą, verslumą, užsienio kalbų komunikacinius gebėjimus, iniciatyvumą, savarankiškumą, toleranciją kitoms kultūroms,  siekiant didinti jų konkurencingumą Lietuvos ir ES darbo rinkoje.

Mokiniai bus atrenkami pagal šiuos kriterijus:

Motyvacija pasirinktai profesijai, profesines žinias, anglų kalbos įgūdžius, gebėjimą prisitaikyti, komunikabilumą, visuomeninę veiklą, asmenines savybes - atsakingumą, pareigingumą.

2015 m rugsėjo mėn. vyks dalyvių atranka į Jungtinę Karalystę, o 2015 m. gruodžio mėn.- į Suomiją ir Portugaliją.

Tiksli data bus paskelbta mokyklos internetiniame tinklalapyje ir mokyklos skelbimų lentoje. Mokiniai, norintys dalyvauti projekto dalyvių atrankoje, projekto vadovei turės pateikti prašymus su grupių vadovų ir mokytojų rekomendacijomis lietuvių kalba ir CV anglų kalba. Atrankos metu potencialūs projekto dalyviai bus supažindinti su projektu ir dalyvauti individualiame pokalbyje su atrankos komisija. Tiksli data bus paskelbta rugsėjo mėn.

Projekto laikotarpis: 2015-06-01 iki 2016-06-01.

 

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Prašymo forma