Žmogus gimsta veikti, o ne tuščiai mintyti.
G.E.Lesingas

Moderniųjų technologijų panaudojimas mokant turizmo darbuotojus profesinės anglų k.


Tai Leonardo da Vinci mainų projektas "Moderniųjų technologijų panaudojimas mokant turizmo darbuotojus profesinės anglų k.". Skirtas profesinės anglų k. mokytojų profesinei -pedagoginei kvalifikacijai kelti.

Projekto tiekėjas - Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla. Partneriai, siaučiantys savo dalyvius: 1) Balbieriškio ž. ū. mokykla, 2) Vilkijos ž. ū. mokykla.

Priimantys partneriai: 1) Salpaus koledžas (Lahti, Suomija), 2) Ayr koledžas (Ayr m., Škotija, Jungtinės karalystė) - mokymo įstaigos teikiančios : 1) įvairių lygių profesinį mokymą įvairiose srityse, taip pat ir turizmo bei viešbučių administravimo srityje, 2) studentų, specialistų stažuotes, 3) kalbų mokymą, 4) turi didelę patirtį dalyvaudamos įvairiose ES ugdymo programose.

Projekto pagrindiniai tikslai: skatinti ir stiprinti profesinio rengimo indėlį į inovacijų procesą, siekiant didinti konkurencingumą, verslumą bei įdarbinimo galimybes. Projektas siejasi su: 1) Leonardo da Vinci programos prioritetu 2,- kurti naujas mokymosi formas bei didinti pagrindinius profesinio rengimo ir švietimo įgūdžius (VET). 2 nacionaliniais prioritetais teikiamais projektams: a) orientuotiems į turizmo sektoriaus poreikius, b) lygiavertės partnerystės projektams su nemažiau kaip 3 siunčiančias partneriais.

Socialiniai partneriai - PMMC (profesinio mokymo metodikos centras), kuris vertins projekto rezultatus ir dalyvaus jų sklaidoje.

Projekto tikslai: 1) kelti profesinės anglų k. mokytojų profesinį - pedagoginį lygį, 2) susipažinti su priimančiųjų partnerių šalių profesinio mokymo turiniu, reikalavimais, rengiant turizmo darbuotojus, 3) išanalizuoti profesinės anglų k. programos turinio apimtį, terminologiją, taikomą turizmo darbuotojų mokyme, 4) išsiaiškinti moderniųjų technologijų taikymo būdus profesinės anglų k. mokyme, 5) įgyti žinių ir įgūdžių reikalingų mokymo priemonės rengimui, 6) įjungti socialinius partnerius į projekto rezultatų vertinimą ir sklaidą, skatinant glaudesnį bendradarbiavimą, 7) siekti lygiavertės partnerystės ir bendradarbiavimo su regionų profesinėmis mokyklomis, rengiant turizmo darbuotojus.

Projekto nauda ir rezultatai: 1) aukštesnės profesinės ir pedagoginės kvalifikacijos anglų k. mokytojai, 2) nauja su išliekamąja verte mokymo/mokymosi priemonė "Profesinės anglų k. žodynėlis su iliustratyvinėmis situacijomis turizmo darbuotojui", 3) aukštesnės kvalifikacijos, kompetentingi, konkurencingi su platesnėmis įdarbinimo galimybėmis turizmo darbuotojai.