Žmogus gimsta veikti, o ne tuščiai mintyti.
G.E.Lesingas

Mokymosi darbo vietoje metodai Europoje


Partneriai

Erasmus+ programos mobilumo projektas „Mokymosi darbo vietoje metodai Europoje“ Nr.2015-1-LT01-KA102-013072

Projekto teikėjas - Klaipėdos turizmo mokykla. Konsorciumo partneriai - Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla, UAB „Biskvitas“, UAB „Klaipėdos viešbutis“.

Projekto dalyviai - profesijos mokytojai, dėstantys viešojo maitinimo, prekybos, darbo organizavimo ir turizmo  specialybių mokiniams, administracijos atstovai, planuojantys ugdymo procesą ir atsakingi už praktikos organizavimą.

Numatomi 1 savaitės vizitai, kurių metu dalyviai  stebėtų, kaip organizuojamas mokymas darbo vietoje Vokietijos, Anglijos, Ispanijos, Italijos (šalių, kuriose jau ne vieną dešimtmetį sėkmingai taikomas dualinis, pameistrystės pagrindu grįstas mokymas) įmonėse, lankytųsi profesinėse mokyklose.

  • Vokietiją,
  • Jungtinę Karalystę,
  • Ispaniją
  • Italiją

Projekto tikslai: Gerinti profesinio mokymo kokybę ir veiksmingumą ir plėtoti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, įmonėmis Lietuvoje ir užsienyje. Įgyvendinus šį projektą, būtų tobulinamos esamos praktinio mokymo mokykloje ir socialinių partnerių įmonėse, darbo vietose formos ir metodai.

Projekto trukmė: 2015.06.01 – 2016.06.01

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.