Žmogus gimsta veikti, o ne tuščiai mintyti.
G.E.Lesingas

Erasmus+ mobilumo projektas “Praktika Europoje”

logo


Laimėtas naujas Erasmus+ mobilumo projektas „Praktika Europoje“, pagal kurį 2019-2020 m.m. net 58 visų specialybių (pirminio ir tęstinio profesinio lygmens) mokiniai turės galimybę atlikti praktiką Europos šalyse.

Erasmus+ KA1 besimokančiųjų ir personalo mobilumo profesiniame mokyme projektas „Praktika Europoje“ Nr. 2019-1-LT01-KA116-060218, skirtas virėjo, konditerio, padavėjo ir barmeno, viešbučio ekonomo, logisto ekspeditoriaus, apskaitininko ir kasininko, pardavėjo ir  smulkiojo verslo paslaugų teikėjo specialybių pirminio ir tęstinio profesinio mokymo lygmens mokinių ir profesijos mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui užsienyje. Projekto tikslas – per 12 mėnesių tarptautines profesines kompetencijas įgiję ne mažiau kaip 58 pirminio ir tęstinio profesinio lygmens mokiniai ir 8 profesijos mokytojai. Projektas prisideda prie mokyklos tarptautiškumo strategijos ir įgyvendinimo - plėsti tarptautinį bendradarbiavimą, gerinant mokyklos bendruomenės tarptautiškumo kompetencijas ir konkurencingumą, didinti tarptautinių mobilumų kokybę, užtikrinant užsienyje įgytų mokymosi pasiekimų patvirtinimą ir pripažinimą, didinti užsienio kalbų kompetencijas ir siekti mokyklos žinomumo tarptautiniame lygmenyje. Mokyklos 2019 m. vienas iš prioritetų - didinti mokyklos bendruomenės įsitraukimą į tarptautines veiklas. Numatomas projekto poveikis - didesnės profesinės ir sociokultūrinės dalyvių kompetencijos, motyvacija siekti geresnių rezultatų profesinėje ir asmeninėje srityse. Profesijos mokytojams - pakelta mokytojų profesinė kvalifikacija gerins mokymo kokybę ir patrauklumą. Patobulėję mokinių ir mokytojų užsienio kalbos įgūdžiai leis ateityje prisidėti prie mokyklos tarptautiškumo.

Projekto laikotarpis: 2019-08-01 – 2020-07-30.

 

Informacija, norintiems dalyvauti projekte: 

Stažuotės mokiniams (atsidaro paspaudus)

DANIJOJE, Roskildėje, Zealand Business College, www.zbc.dk – 10 virėjų, 2020 m. sausio- vasario mėn.  5 savaičių praktika profesinio rengimo centre.

DANIJOJE, Roskildėje, Zealand Business College, www.zbc.dk – 8 konditeriai, 2020 m. vasario- kovo mėn. 5 savaičių praktika profesinio rengimo centre.

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE, Londone, UK-CERTIFIED KNOWLEDGE ASSOCIATION, www.ukcka.institute– 6  visų specialybių mokiniai. 2020 m. vasaris. 4 savaičių praktika įmonėse.

PRANCŪZIJOJE, Strasbūre, CEFPPA, www.cefppa.eu  – 6 virėjai, konditeriai, padavėjai-barmenai. 2020 m. kovas. 4 savaičių praktika įmonėse.

VOKIETIJOJE, Duisburge, Kaufmannisches Berufskolleg Walther Rathenau, www.kbwr.de – 4 logistai. 2020 m. kovas. 4 savaičių praktika įmonėse.

ISPANIJOJE, Lleida, INS Escola del Treball,- 4 pardavėjai, apskaitininkai- kasininkai. 2020 m. Balandis. 4 savaičių praktika įmonėse.

ITALIJOJE, Foggia, New service   – 4 virėjai, konditeriai, padavėjai-barmenai, svečių aptarnavimo darbuotojai, 2020 m. kovas. 4 savaičių stažuotė įmonėse ir 2 mokiniai 3 mėnesių praktika įmonėse.

PRANCŪZIJOJE, Lione, Lycée hôtelier Saint Chamond   – 4 virėjai, konditeriai 2020 m. kovas. 4 savaičių stažuotė įmonėse.

BELGIJOJE, Briuselyje, Campus Wemmel, http://www.campuswemmel.be – 4 konditeriai, 2020 m. balandis.

NYDERLANDUOSE, Leeuwarden, Friesland College, www.frieslandcollege.nl – 4 virėjai, konditeriai, padavėjai-barmenai, 2019 m. balandis. 4 savaičių stažuotė įmonėse.

 

Darbo praktikos įmonėse vizitai mokytojams:

NORVEGIJOJE, Fusa, Fusa videregaande skule, https://www.hordaland.no/nn-NO/skole/fusavgs/

 – 2 kulinarijos mokytojos, 5 d. darbo stebėjimo vizitas profesinėje mokykloje.

SUOMIJOJE, Lahti, Salpaus Further Education,  https://en.salpaus.fi/

– 2 profesijos mokytojos. 5 d. darbo stebėjimo vizitas profesinio mokymo centre ir įmonėse.

ITALIJOJE, Foggia, New service   – 2 restoranų ir viešbučių skyriaus profesijos mokytojos. 5 d. darbo praktika/ darbo stebėjimas profesinėje mokykloje ir  įmonėse.

ISPANIJOJE, Lleida, INS Escola del Treball, 2 prekybos ir verslo skyriaus profesijos mokytojos. 5 d. darbo stebėjimo vizitas profesinio mokymo centre ir įmonėse.

 

Atvykstamieji dėstymo vizitai :

Bus organizuoti du praktiniai dviejų dienų mokymai, kuriuos ves restoranų šefai iš Jungtinės Karalystės ir Turkijos.

Pastaba. Vizitų datos bus tikslinamos.

 

Dalyvių atranka:

MOKINIAInorintys dalyvauti Erasmus+ atrankoje turi užpildyti ir projektų vadovei (313 kab.) pateikti šiuos dokumentus:

 

MOKYTOJAInorintys dalyvauti Erasmus+ atrankoje turi užpildyti ir projektų vadovei (313 kab.) pateikti šiuos dokumentus:

 

Atrankos kriterijai:

Motyvacija, noras tobulėti profesinėje srityje, socialiniai ir bendravimo užsienio kalba  gebėjimai.

 

Preliminarios atrankų datos:

Profesijos mokytojų – 2019 m. rugsėjį.

Rugsėjo 2 sav. planuojamas Erasmus+ informacinis renginys, kurio metu bus pateikta daugiau informacijos apie stažuotes ir atrankas.

Atrankų datos bus tikslinamos.

 

 

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.