Žmogus gimsta veikti, o ne tuščiai mintyti.
G.E.Lesingas

Profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimas ES šalyse, siekiant gerinti mokymo kokybę


Partneriai

Erasmus + asmenų mobilumo projektas „Profesijos mokytojų kompetencijų tobulinimas ES šalyse, siekiant gerinti mokymo kokybę“,  Nr. 2015-1-LT01-KA102-013259

Projekto teikėjas – Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras. Konsorciumo partneriai – Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla ir Alytaus profesinio rengimo centras.

Numatomi  2 savaičių trukmės iš viso 4 virėjų/konditerių  profesijos mokytojų vizitai į:

  • Latviją, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums– profesinė mokykla, http://www.rtrit.lv
  • Daniją Slagteriskolen Uddannelsescentret i Roskilde – profesinė mokykla, http://www.ucr.dk
  • Suomiją,  KPEDU – Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, http://www.kpedu.fi/
  • Estiją, Tartu Kutsehariduskeskus – profesinė mokykla, http://khk.ee

Projekto tikslai:

Tobulinti profesijos mokytojų profesines kompetencijas naujų technologijų panaudojimo srityje , dalyvaujant darbo procese, asistuojant ir perimant gerąją patirtį iš Europos profesinių mokymo centrų specialistų (praktinio mokymo vadovų, konditerių ir virėjų profesijos mokytojų), siekiant tinkamai paruošti virėjus ir/ar konditerius darbo rinkai.

Projekto trukmė: 2015.06.01 – 2016.06.01.

Projekto sklaida: 

Praktikumai Kauno MPPMC ir partnerinėse siunčiančiosiose organizacijose, skirti kolegoms mokytojams, mokymo centrų bendruomenėms, verslo atstovams. Praktikumuose projekto dalyviai pristatys stažuotės programą, pasidalins stažuočių metu įgytomis žiniomis apie praktinio mokymo, naudojant naujausias technologijas bei verslumo ugdymo praktinio mokymo metu patirtis Danijoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje, aptars pastebėtus panašumus ir skirtumus.

Projekto dalyviai po mobilumo teiks  praktinio mokymo  ir verslumo žinių integracijos į profesinio praktinio mokymo(si) procesą siūlymus, kurie bus aptarti profesijos mokytojų metodiniame susirinkime/uose, parengta rezoliucija dėl teigiamus pokyčius lemiančių veiksnių įgyvendinimo.

Dalyvių atrankos kriterijai:

– Pateikti prašymai direktoriui vykti į mobilumą;

– Aiškiai išsakyta motyvacija  (motyvacinis laiškas);

– Į(si)vertintos anglų k. žinios;

- Parengtas ir pristatytas Europass CV anglų kalba.

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.