Gera mintis, nesvarbu iš kur paimta, daug vertingesnė už kvailą savąją.
F. Lanot de Vajė

KA3 projekto diskusija su tėvais

logo


Rugsėjo 18 d.  mokykloje vyko Erasmus+ KA3 politikos inovacijų iniciatyvos vykdomo projekto “Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL) „(IMITACINĖ BENDROVĖ KAIP ANKSTI MOKYKLĄ PALIEKANČIŲ JAUNŲ ASMENŲ PREVENCINĖ PRIEMONĖ)“ 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN 818 grupės mokinių, kurie dalyvaus mokymo bei mokymosi priemonės testavime, tėvams pristatymas, diskusija.

Projekto tikslas – sukurti imitacinės bendrovės modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai – 9 skirtingos organizacijos iš 5 šalių: Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos imitacines bendroves koordinuojančios ir jų veiklą tobulinančios institucijos bei mokyklos, kuriose veikia imitacinės bendrovės.

Buvo išklausyta tėvų nuomonė, jų požiūris bei konkretūs pasiūlymai kaip geriau ir sėkmingiau pasiekti projekto tikslą.

 

https://www.rusesl.info