Žmogus gimsta veikti, o ne tuščiai mintyti.
G.E.Lesingas

Tarptautinė patirtis rengiant logistus ekspeditorius


Laimėtas mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projektas “Tarptautinė patirtis rengiant logistus ekspeditorius“ Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0538, skirtas logisto ekspeditoriaus specialybės mokiniams.

4 Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos mokiniai ir po 2 mokinius iš Alantos technologijos ir verslo mokyklos bei Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro turės galimybę 3 savaites stažuotis Vokietijoje.

Projekto rengėjas: Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla.

Kiti siunčiantys partneriai:

Všį Alantos technologijos ir verslo mokykla,

Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centras.

Socialiniai partneriai Lietuvoje: UAB „Infolaina“, Lietuvos Nacionalinė Vežėjų Asociacija „Linava“, UAB „Officeday“.

Priimantis partneris užsienyje:

Profesinio rengimo centras F+U Sachsen gGmbH (Vokietija)

Stažuočių metu dalyviai turės galimybę:

naudoti naujausius įrenginius ir logistines IT programas; dalyvauti prekių sandėliavimo operacijose (dokumentacija, ženklinimas, prekių laikymo planavimas); praktiškai pildyti tarptautinius vežimo dokumentus pagal ES nustatytas konvencijas ir teisės aktus, bei praktiškai susipažinti su vežėjo atsakomybe;  įgyti patirties dirbti tarptautinėje komandoje; tobulinti užsienio kalbos įgūdžius profesinėje veikloje; įgyti pasitikėjimo savimi, savo sugebėjimais, siekti žinių ir noro tobulėti; praplėsti savo sociokultūrinį akiratį pažįstant priimančios šalies kultūrą, papročius, tradicijas.

Projekto nauda ir rezultatai:

1) aukštesnės kvalifikacijos, konkurencingi ir tenkinantys darbo rinkos poreikius logisto specialybės darbuotajai; 2)  įvykdžius projektą, remiantis dalyvių įgyta patirtimi, bus parengta metodinė medžiaga. Tokiu būdu profesijos mokytojai turės galimybę naudotis šia medžiaga logistikos pamokų ir praktinių užsiėmimų metu. Pasibaigus stažuotei ir parengus metodinę medžiaga bus surengtas projekto rezultatų sklaidos renginys, kuriame dalyvaus siunčiančių mokyklų mokytojai, mokiniai ir socialiniai partneriai. Projekto dalyviai gaus Europass dokumentus. Ši stažuotė bus įskaityta kaip mokomosios programos dalis.