Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Vizitas Ispanijoje

logo


Gegužės 14-18 dienomis Prekybos ir verslo skyriaus vedėja D.Banionytė ir Imitacinės bendrovės „Vigora“ vadovė Vaclava Griškevičienė vyko į stažuotę Ispanijoje, Barselonoje. Tai buvo darbo stebėjimo vizitas pagal Erasmus+ KA1 besimokančiųjų ir personalo mobilumo profesiniame mokyme projektą "Tarptautinė patirtis siekiant kokybės" Nr. 2017-1-LT01-KA116-034944

Projekto dalyvės dalyvavo susitikime su Pedagogikos inovacijų instituto direktoriumi, kuris supažindino su Katalonijos švietimo sistema, praktikos firmų integravimu į ugdymo institucijų mokymo programas bei  su praktikos firmų veiklą koordinuojančiu centru „Fundacio Inform“, kuris dalyvėms parengė labai informatyvią, intensyvią ir praktišką veiklos programą įvairaus lygio mokyklose.

Buvo sudaryta galimybė susipažinti su verslo praktinio mokymo firmų veikla, darbo organizavimu bendrojo ugdymo-profesinio mokymo mokykloje, profesinio mokymo bei aukštesnio profesinio mokymo mokyklose bei visos dienos praktikos firmoje bedarbiams.

Susitikimų metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, aptartos tolimesnės veiklos tarp firmų galimybės bei pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, kurios sustiprins IB „Vigora“ tarptautinės prekybos santykius.