Niekada nedera išplėtoti temos taip, kad nieko neliktų skaitytojui. Svarbu skaitytoją priversti ne skaityti, o mąstyti.
Š.Monteskjė

VESVET partnerių susitikimas Vilniuje - Kokios verslumo kompetencijos svarbiausios? Kaip jas ugdyti ir vertinti ?


 

2018 m. lapkričio 20-21 d. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje susirinko VESVET projekto partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Vokietijos, Turkijos, Portugalijos ir Jungtinės Karalystės.

Projekto tikslas - sukurti priemones, skirtas ugdyti, įvertinti ir patvirtinti neformaliuoju būdu įgytas verslumo kompetencijas, kurios yra svarbios asmenybės augimui, įsidarbinimui ir savirealizacijai.

Projekto partneriai komandose diskutavo, kokios bendrosios kompetencijos būtinos sėkmingam darbuotojui: problemų sprendimas, punktualumas, komandinis darbas ar lankstumas? Sąrašas ilgas, reikia apsispręsti dėl 10 pačių būtiniausių ir projekto metu bus sukurta Verslumo įgūdžių tobulinimo ir įsivertinimo metodika mokiniams, paremta LEVEL 5 sistema, prieinama internete; Interaktyvi priemonė su verslo situacijų video ir Interaktyvūs verslo situacijų kompiuteriniai žaidimai.

Susitikimo metu partneriai pristatė turimą patirtį ir pasiskirstė užduotimis.

Erasmus+ KA2 Profesinio mokymo strateginių partnerysčių projektas inovacijų ir dalijimosi gerąja patirtimi tikslais „LEVEL 5 sistema verslumo įgūdžių patvirtinimui per interaktyvias mokymosi priemones profesiniame mokyme“ Nr. 2018-1-LT01-KA202-047072 finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.