Žmogus gimsta veikti, o ne tuščiai mintyti.
G.E.Lesingas

Virėjų ir padavėjų, barmenų profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Europos šalyse


Leonardo da Vinci  mobilumo projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0791

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras kartu su partneriais Utenos regioninio profesinio mokymo centru, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla nuo 2012 liepos 1d. pradėjo vykdyti Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci mobilumo projektą Nr. LdV-VETPRO-2012-LT- „Virėjų ir padavėjų, barmenų profesijos mokytojų kvalifikacijos tobulinimas Europos šalyse“.

Projekto metu 17 virėjų, padavėjų bei barmenų profesijos mokytojų vyks į savaites stažuotes Italijoje ir Ispanijoje susipažinti su tų šalių virtuvės bei aptarnavimo ypatumais. Projekte numatyti tarpiniai partneriai Sistemo Turismo (Italija) ir Esmovia (Ispanija) yra atsakingi už darbinių vizitų organizavimą.

Projekto tikslas - tobulinti profesinio mokymo specialistų  iš 4 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų žinias ir įgūdžius maisto gaminimo, aptarnavimo ir profesinio mokymo srityje: susipažinti su Italijos ir Ispanijos virtuve, tradiciniais maisto produktais, aptarnavimu bei praktinio mokymo organizavimu.

Projekto trukmė – 10 mėnesių. Pradžia - 2012-07-01, pabaiga - 2013-04-01.

Planuojami projekto rezultatai:

 1. 17 profesijos mokytojų susipažins su Itališkos ir Ispaniškos virtuvės ypatumais, įgys praktinių žinių gaminant Viduržemio jūros patiekalus,
 2. Susipažins su Italijos ir Ispanijos maisto gaminimo, aptarnavimo standartais,
 3. Dalyviai įgys tarptautinių projektų tarptautinio mobilumo patirties; užmegs asmeninius kontaktus su šių šalių profesijos mokytojais, specialistais
 4. Dalyviai susipažins su Italijos, Ispanijos kultūra, papročiais, tradicijomis;
 5. Dalyviai patobulins savo profesines anglų kalbos žinias,
 6. Dalyviai surinks fotografuotos/filmuotos medžiagos iš vizitų Italijoje, Ispanijoje, susijusios su projekto tema ir tikslais (apie itališką ir ispanišką virtuvę, patiekalus, patiekalų receptūrų; virėjų, padavėjų, barmenų darbuotojų profesinį mokymą ir praktinį mokymą įmonėse Italijoje ir Ispanijoje; apie maitinimo įmonių paslaugas ir kt.),
 7. Bus pakoreguotas virėjų ir barmenų/padavėjų mokymo programų atskirų modulių turinys,
 8. Bus organizuotos Italijos virtuvės ir Ispanijos virtuvės patiekalų savaites,
 9. Stažuotės rezultatai bus pristatyti mokyklų bendruomenei.

Dalyvių atranka vyks 2012 m. rugsėjo 3-10 d. d. Atrankos komisijos posėdis vyks rugsėjo 10 d.

Dalyvių atrankos kriterijai:

 1. Kandidatas turi būti virėjų arba barmenų, padavėjų profesijos mokytoju,
 2. Kandidatas turi mokėti anglų kalba,
 3. Kandidatas turi turėti motyvaciją naujovėms, komunikacinius gebėjimus.

Mokytojai, norintys dalyvauti atrankoje, turi užpildyti anketą bei parašyti motyvacijos laišką anglų kalba. Dėl anketų formų kreiptis į projektų vadovę Iriną Morozovą (303 kabinetas).

[Stažuotė Italijoje], [Stažuotė Ispanijoje]

 

Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą.