Prekybos ir verslo skyriaus sektorinis praktinio mokymo centras 

2014 m. pavasarį Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje duris atvėrė naujas, modernia praktinio mokymo ir programine įranga aprūpintas Prekybinio skyriaus sektorinis praktinio mokymo centras.

Per 2,5 metų trukusį darbų maratoną buvo įsisavinta 3 mln. bendrų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos vyriausybės skirtų lėšų.

Įsteigus SPMC praktiškai išnyksta profesinio mokymo paslaugų teikimo neatitiktis darbo rinkos poreikiams.

Centre bus teikiamos aukštos kokybės, paslaugų vartotojų ir verslo įmonių poreikius tenkinančios pirminio ir tęstinio profesinio mokymo paslaugos Vilniaus regiono bei kitų Lietuvos regionų jaunimui ir suaugusiesiems. Jame bus vykdomi praktiniai užsiėmimai minėtų regionų valstybinėse profesinėse mokyklose, kolegijose, universitetuose besimokantiems asmenims, gerinant jų pasirengimą praktinei veiklai.

Centre bus sudaromos sąlygos realizuoti naujas pagrindinio ir tęstinio mokymo programas bei pritraukti ir išlaikyti aukščiausios kvalifikacijos specialistus – profesijos mokytojus. Įkurtas centras pritaikytas teikti paslaugas ir neįgaliems asmenims.