Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2016-09-20

VPMF „Vigora“ praktikantai iš Čekijos


Ir vėl rugsėjis, ir vėl naujas startas su naujomis svajonėmis, naujomis idėjomis. Šiemet darbo pradžia firmoje ypatinga, nes joje pradėjo dirbti nauja komanda, būsimieji smulkaus verslo paslaugų teikėjai (814 grupė).  Pirma darbo savaitė ir pirmas iššūkis, nes firmoje kartu praktiką atliko ir studentės iš Čekijos Pilzeno prekybos, taikomųjų menų ir dizaino profesinės mokyklos. Pažintis prie apskrito stalo, pareigų pasiskirstymas, firmos veiklos kriterijų nustatymas sukūrė įtemptą, bet smagią atmosferą firmoje. Kitoks požiūris į madą, gal kiti stiliaus supratimai ir vertinimai sukėlė įdomias diskusijas. Viešnioms buvo patikėta sukurti naują katalogą pagal suformuotą naują kolekciją, parengti kolekcijos prezentaciją. Tą darbą jos atliko labai nuoširdžiai, ieškojo mieste natūralių fonų modeliui išryškinti. Jų darbas sulaukė didelių ovacijų ir susižavėjimų.

Kita darbo sritis - surasti tinkamus tiekėjus bei potencialius pirkėjus, todėl, kolektyvo nuomone, vykstant į derybas reikalingos verslo dovanos. Jų įsigyti nusprendėme pas mūsų partnerius, todėl vykome  į Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centrą bei Vilniaus „Ryto“ progimnaziją. Buvo nuspręsta, kad labai šilta dovana, kai ją žmogus pasigamina pats, todėl firmos darbuotojai mielai dalyvavo tiek teoriniuose, tiek praktiniuose mokymuose. Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centre mokytoja ekspertė Irena Seniūnienė  mokė pinti juosteles, o Vilniaus „Ryto“ progimnazijoje mokytojas ekspertas Vytautas Griškevičius – drožti lietuvių liaudies ornamentus ant medžio. Viešnios iš Čekijos liko sužavėtos drožyba, todėl savo darbus atliko itin kruopščiai ir su meile. Į savo šalį jos išsiveš drožinėtas virtuvines menteles.

Paskutinę viešnių darbo dieną firmoje įvyko labai smagus susitikimas su Simulith bei „LIBA“ atstovais. Centro darbuotojai pristatė imitacinės bendrovės koncepciją, veiklą, atsakė į gausius klausimus.

Kiek vėliau buvome pakviesti dalyvauti Europos komisijos inicijuotos judėjimo savaitės „Beactive“ proga organizuotame nuotaikingame renginyje-mankštoje, kurį pravedė Vilniaus kolegijos dėstytoja Vilija Žilionytė.

Viešnios iš Čekijos atsisveikino su firmos darbuotojais, palikdamos mums labai pozityvią nuotaiką, didelį atsakomybės jausmą, puikius darbus ir norą vėl susitikti.