Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2016-12-28

Kultūrinių renginių būrelio nuveikti darbai


Visi norintys išmokti apeigų ir švenčių organizavimo pagrindų, kartu organizuoti renginius mokykloje aktyviai įsitraukė į kultūrinių renginių organizavimo pagrindų būrelį. Čia mokiniai kaupė kūrybos ir suvokimo patirtį, reikšmingą jų dvasinei brandai, kompetencijų plėtotei, mokymuisi, poreikiui dalyvauti kultūriniame gyvenime.

Mūsų organizuoti ir pravesti renginiai:

  • Renginio Vėlinių dienos paminėjimas; vaizdinė medžiaga mokyklos TV 1-ojo aukšto fojė, tema "Vėlinės";
  • Akcijos "Būk matomas" organizavimas ir pravedimas, informacijos pateikimas į mokyklos TV;
  • Tolerancijos renginio organizavimas ir pravedimas , vaizdinės medžiagos parengimas mokyklos TV, tema „Būk tolerantiškas“ ;
  • Advento kalendoriaus paruošimas ir ekspozicija mokyklos antrojo aukšto fojė.