Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2017-01-30

Stažuotė Vokietijoje


2017m. sausio15 d. į Vokietiją stažuotei pagal ERAZMUS+ KA1 projektą „Profesinių kompetencijų tobulinimas siekiant gerinti mokymo(si) kokybę ir tarptautiškumą“ Nr.2016-1-LT01-KA116-022944  išvyko logisto ekspeditoriaus specialybės mokinių grupė. Tai 326 grupės mokinė Auksė Dambrauskaitė, 815 grupės mokiniai: Modestas Stankevičius ir Mantas Raudyvė, 816 grupės mokiniai: Artūras Černiavskij, Matas Ivaška ir Dominykas Legus.

Kartu su mokiniais išvyko vyr. profesijos mokytoja Svetlana Paškel. Mokytojos tikslas buvo susipažinti su kolegų iš Vokietijos darbo metodais, patobulinti savo kompetencijas logistikos dėstyme. Mokytoja apsilankė logistinėse įmonėse („Hellmann World Wide Logistics“, „Koster &Hapke“),  stebėjo, kaip mokiniai stažuotės metu dalyvauja sandėlio darbo organizavimo procese.

Burgdorfo profesinėje mokykloje profesijos mokytoja kartu su mokiniais dalyvavo logistikos teorinėse pamokose, susipažino su dėstymo specifika.

Mokytoja ir mokinai turėjo galimybė pagerinti  vokiečių kalbos žinias organizuotose kursuose.

Stažuotė mokiniai atliks iki 2017m. vasario 15d.