Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2017-02-15

Nemirtingasis Šekspyras


2017 m. vasario 14 d. vyko atvira integruota lietuvių ir anglų kalbų pamoka „Nemirtingasis Šekspyras- anksčiau ir dabar. Immortal Shakespeare- then and now“. Pamokoje dalyvavo 616 ir 826 grupių mokiniai.

Lietuvių k. mokytoja apibendrino Šekspyro kūrybą. Mokiniai anglų ir lietuvių kalbomis skaitė sonetus, komandose kūrė modernią Romeo ir Džiuljetos istoriją. Įtvirtino žinias viktorinoje, balsuodami mobiliaisiais telefonais.

Šekspyras vasario 14 d. pamokai buvo pasirinktas neatsitiktinai. Juk jis tiek daug rašė apie meilę. Kaip sakė Heinė „Meilė yra tikrasis Šekspyro tragedijos herojus, nes ji nebijo stoti prieš visas jai nepalankias aplinkybes ir jas nugali, pasitelkdama į pagalbą patikimiausią sąjungininkę- mirtį“.

Pamoką vedė lietuvių k. mokytoja Agnė Skukauskaitė- Dansevičienė, anglų k. mokytoja metodininkė Ramunė Vadeikytė, anglų k. vyr. mokytoja Rūta Biržienė.