Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2017-03-07

Geografijos pamoka valstybės pažinimo centre


2017 m. kovo 7 d. geografijos pamoka vyko Valstybės pažinimo centre – muziejuje.

Mokiniai atliko tiriamuosius darbus, pateiktas užduotis paremtus Valstybės pažinimo centro ekspozicijų medžiaga. Visos veiklos buvo integruotos į pilietiškumo ugdymą, tiriamosios veiklos, skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimą.

Mokiniai pagilino žinias apie valstybės valdymo struktūrą, analizuodami ekspozicijos erdves Valstybės pažinimo centre. Taip pat nagrinėjo schemas, aprašymus, požymius ir prezidento institucijos vaidmenį valdant šalį, lygino savo mokyklos ir šalies valdymo struktūrą. Bendradarbiaudami grupėse, išsiaiškino, kas yra valstybė ir nustatė pagrindinius nepriklausomos valstybės požymius, juos apibūdino. Dirbdami grupėmis ir naudodamiesi ekspozicijomis analizavo duomenis, nustatė Lietuvos gyventojų migracijos kryptis ir etapus, tautinę, religinę ir demografinę sudėtį. Taip pat pasidomėjo žymių Lietuvos geografų indėliu garsinant mūsų šalį - Lietuvą.

Ne tik smagiai praleidome laiką, bet ir daug naujų žinių „išsinešėme“.

 

Aida Baliukevičienė