Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2017-03-07

Stažuotė Danijoje


Š.m. vasario 20  - kovo 24 dienomis į Daniją pagal Erasmus+  programą, besimokančiųjų mobilumo projektą  Erasmus+ KA1 „Profesinių kompetencijų tobulinimas siekiant gerinti mokymo(si) kokybę ir tarptautiškumą“ Nr. 2016-1-LT01-KA116-022944 L išvyko šie mūsų mokyklos  mokiniai: Mindaugas Malinauskas 616 gr., Remigijus Dulkė 616 gr., Manfredas Krasauskas 616 gr., Robert Černeckij - 216 gr., Kartu stažuotėje dalyvauja mokiniai iš Kauno maisto pramonės ir prekybos centro. Stažuotė vyksta Roskildės mieste Danijos mėsos pramonės koledže.

Pirmąją savaitę mokiniai buvo supažindinti su bendra tvarka mokykloje ir darbo organizavimu, programa, pravestos teorinės pamokos sveikos mitybos ir higienos klausimais. Prasidėjo praktiniai užsiėmimai pagal virėjo mokymo  programą: mokiniai dirbo suskirstyti po keturis į penkias grupes ir kiekviena grupė atliko tuos pačius darbus. Baigus gaminimą patiekalai buvo patiekti tinkamuose induose ir pristatyti praktikos vadovei  Anjai.  Mokytoja pateikė darbo pastebėjimus (paaiškino klaidas, pagyrė). Kiekviena savaitė užsibaigs darbais prie testų, kuriuos mokiniai turės pristatyti priešpaskutinė savaitę. Projekto organizatoriai rūpinasi mokinių laisvalaikiu, kultūriniu švietimu. Atviros kompiuterių klasės, bilijardo patalpos, treniruoklių salės.