Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2017-09-28

Programa „Darni mokykla - 2017“


Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla užsiregistravo ir dalyvauja 2017 metų programoje „Darni mokykla“, kurią koordinuoja ir vadovauja darbui geografijos mokytoja ekspertė Aida Baliukevičienė. Šios programos tikslas - ugdyti visuomenės sąmoningumą, suteikiant žinių ir gebėjimų reikalingų kurti tvarias ugdymo įstaigų bendruomenes, gebančias veiksmingai valdyti ir naudoti išteklius, derinant aplinkos apsaugą, socialinį teisingumą ir ekonomikos vystymąsi.

Viena iš programos sričių  - „RŪŠIAVIMAS“. 2017 m. balandžio mėn. mokyklos bendruomenė dalyvavo aplinkosauginiame projekte „Mes rūšiuojam“. Atsakingos už šią sritį buvo  prof. mokytojos P. Norvaišienė ir A. Maldžiuvienė, kurios paskelbusios akciją mokykloje rinko elektronikos prietaisus, elementus, kompiuterių dalis ir kt. prietaisus. Surinktos atliekos buvo perduotos UAB „Atliekų  tvarkymo centro“ darbuotojams už kurias mokykla gavo taškus, kurie virto prizais. Viso buvo surinkta 308 kg, kurie sudarė 12,51 tašką ir kaip prizas buvo pasirinkta įsigyti rašymo priemonių – tušinukų. Gauti prizai atiteko aktyviausiai prie projekto prisidėjusiems bendruomenės nariams.

Ačiū, kad esate neabejingi mus visus supančios aplinkos tausojimui bei savo ir aplinkinių sveikatai!