Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2017-09-28

Laisvės kelionė: rugsėjis


Po vasaros atostogų, toliau mokytoja Aida Baliukevičienė su 636 grupės mokiniais tęsia Laisvės kelionę.

Rugsėjo 18-oji yra reikšminga istorinės atminties diena. Prieš 100 metų Vilniuje savo darbą pradėjo Lietuvių konferencija. Be šio tautos forumo nebūtų paskelbtas ir Vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas.

Būtent Vilniaus konferencija išrinko Lietuvos Tarybą ir suteikė jai įgaliojimus skelbti nepriklausomos valstybės atkūrimą, taip pat atlikti kitus politinius žingsnius jam įtvirtinti. Konferencija vyko Jono Basanavičiaus gatvėje nr. 13, joje dalyvavo 224 tautos atstovai. Tai buvo žymiausi, šviesiausi ir veikliausi to meto krašto žmonės – dvasininkai, ūkininkai, mokytojai, gydytojai, teisininkai, inžinieriai, meno ir kūrybos žmonės. Po konferencijos dalyviai išsivažinėjo į savo kraštus, kad miestų, miestelių bei bažnytkaimių susirinkimuose žmones supažindintų su priimtais konferencijos nutarimais.

Rugsėjo mėnesio iššūkis. Ieškojome adreso – Jono Basanavičiaus g. 13. Įdėmiai apsižvalgėme ir radome  įrodymą, kad šiame pastate (dabar Rusų dramos teatras) vyko minėtoji Vilniaus konferencija.

Įsiamžinome ir džiugia naujiena dalijamės su jumis.