Jeigu vienas kitas malonus žodis gali padaryti žmogų laimingą, reikia būti niekšu, kad šito nepadarytum.
V.Penas

Naujienos


2017-11-12

Jaunimo maištas Tuskulėnuose...


Mokiniai ir studentai buvo vieni aktyviausių pasipriešinimo okupacijai dalyvių. Nuslopinus ginkluotąjį partizaninį pasipriešinimą, pradėjo kurtis įvairios jaunimo pogrindinės organizacijos. XX amžiaus 7–9 dešimtmetyje atsiranda jaunimo judėjimai, kurie režimui priešinosi savita gyvenimo filosofija ir forma.

Kokiais būdais jaunimas priešinosi sovietinei sistemai ir kaip valdžia siekė nuslopinti tokius judėjimus ir sunaikinti pogrindines organizacijas, edukacinių užsiėmimų metu, 2017 11 09 domėjosi 616 grupės mokiniai ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Agnė Skukauskaitė – Dansevičienė.