Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2018-01-29

Erasmus+ KA3 pirmasis partnerių susitikimas


Sausio 25-26 dienomis prekybos ir verslo skyriaus vyr. profesijos mokytojas Marijus Vaisėta ir profesijos mokytoja ekspertė Vaclava Griškevičienė dalyvavo Erasmus+ K3 politikos inovacijų iniciatyvos vykdomo projekto “Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL)“ 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN pirmajame partnerių susitikime Vokietijoje, Esene.

Projekto tikslas – sukurti imitacinės bendrovės modelį ir mokymo bei mokymosi priemones, skirtas sumažinti anksti mokyklą paliekančių mokinių skaičių. Projekto partneriai – 9 skirtingos organizacijos iš 5 šalių: Bulgarijos, Ispanijos, Italijos, Lietuvos ir Vokietijos imitacines bendroves koordinuojančios ir jų veiklą tobulinančios institucijos bei mokyklos, kuriose veikia imitacinės bendrovės.