Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2018-02-15

Vasario 16d. minėjimas


Šių metų vasario 15 d. mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai dalyvavo Lietuvos valstybės šimtmečio minėjime, kuris vyko mokyklos aktų salėje. Svečiavosi žymus visuomenės veikėjas - Saulius Urbonavičius, visiems geriau žinomas „Samo“ pseudonimu.

Svečias kalbėjo aktualiomis jaunimui temomis, pajuokaudamas, remdamasis ir pasidalindamas savo asmenine patirtimi, atsakinėjo į klausimus. Mokiniai ir mokytojai aktyviai įsitraukė į diskusijas. Svečiui pavyko sukurti jaukią, neformalią atmosferą, leidžiančią gerai jaustis bei noriai bendrauti.

Išsiskirstėme susimąstę apie svarbiausias jaunimo ir visuomenės reikmes, tas vertybes , kurios įgalina mus kurti šviesesnę Lietuvos ateitį.