Niekada nedera išplėtoti temos taip, kad nieko neliktų skaitytojui. Svarbu skaitytoją priversti ne skaityti, o mąstyti.
Š.Monteskjė

Naujienos


2018-04-09

MEPA pamokos planas


2018m. vyko ekonomikos ir verslo pagrindų pamoka „Tarptautinė prekyba“, kurioje dalyvavo 636 grupės mokiniai

Pamokos pradžioje akcentuota keletas ypatybių, kurios yra svarbiausios tarptautinės prekybos plėtotės priežasčių. Pirma, prekyba auga greičiau už gamybą. Antra, plačiausiai prekiauja tarpusavyje stiprios ekonomikos šalys, nors ši spraga gali ilgainiui išnykti. Trečia, pramonės šakų tarpusavio prekyba aprėpia didžiausią prekybos prieaugio dalį.

Darbo grupėse metu mokiniai išsiaiškino kokios prekės ir iš kokių valstybių tenkina jų poreikius ir suvokė tarptautinės prekybos svarbą ir globalų mastą.

Mokiniams buvo labai įdomu sužinoti su kokiomis valstybėmis Lietuva bendradarbiauja prekybos srityje ir dar tai, kad jie yra globalių mainų dalyviai.

Pamoką pravedė ekonomikos ir verslo pagrindų mokytoja metodininkė D. Einikienė