Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2018-05-01

Mokinių ir mokytojų iš Portugalijos stažuotė


Š.m. kovo 25- balandžio 25 d. mūsų mokykloje stažavosi Erasmus+ mobilumo projekto dalyviai- 8 padavėjo specialybės mokiniai ir 2 mokytojos iš EPRALIMA profesinės mokyklos, Portugalijos.

Mokiniai susipažino su mūsų mokykla, dalyvavo anglų kalbos pamokoje kartu su 927 gr. mokiniais. Pirmos savaitės metu mokėsi lietuvių kalbos. Jie atliko praktiką  mokyklos socialinių partnerių restoranuose „ Grill London“, „Grill Brazil“ ir sporto bare „Stars and Legends“ ir viešbutyje „Crowne Plaza Vilnius“.

Mokytojų iš Portugalijos vizito tikslas- susipažinti su mūsų mokyklos ir mūsų socialinių partnerių bendradarbiavimu su verslo įmonėmis ir kitomis ugdymo institucijomis nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Pirmąją vizito dieną svečiai lankėsi mūsų mokykloje, susipažino su mokyklos struktūra, programomis, projektine veikla, mokykloje veikiančia praktinio mokymo firma "Vigora". Vėliau suorganizavome vizitą į mūsų socialinių partnerių restornus, kur praktiką atlieka mūsų mokyklos mokiniai ir mūsų priimami Erasmus studentai iš kitų šalių.

Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla palaiko draugiškus ryšius su Vilniaus kolegija, "Simulith" centru,  Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru, Vilniaus "Ryto" progimnazija, Dienos centru „Mes esame“. Šios įvairių pakopų ugdymo institucijos taip pat mielai sutiko priimti mūsų svečius portugalus ir pasidalyti savo bendradarbiavimo su verslo įmonėmis nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.