Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2018-11-08

Kiekviena maža tauta per kančią tampa didi...


Tauta – tai istoriškai susiformavusi žmonių bendruomenė, turinti bendrą kilmę, bendrą kalbą, istoriją ir papročius. Priklausymas tam tikrai bendrijai suteikia psichologinį saugumą … Tautos susiformuoja istoriškai, kurdamos bendrą dvasinę ir materialinę kultūrą tam tikroje, apibrėžtoje geografinėje erdvėje.

Ir mes šiandien, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos mokiniai ir mokytojai, buvome viena didelė tauta.... Su savo svečiais „Misija Sibiras 18„ pasinėrėme į valandos kelionę po skaudžią Lietuvos istoriją. Aplankėme Kazachstano Respubliką, 16 kapaviečių su 200 sutvarkytų lietuvių kapų, statėme kryžius... Na ir kas, kad tai kelionė „Misijos Sibiras 18“ žodžiais, darbais ir mintimis.

Ši kelionė mums priminė, kad esame didi tauta su skaudžia praeitimi. Ši praeitis mums leidžia kurti ateitį, kurioje šviesulių turėtų būti daugiau...