Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2018-10-15

Ko galime pasimokyti iš suomių?


Vizito į Suomijos Lahti miesto Salpaus Further Education koledžą tikslas buvo susipažinti su „ECVET“ taikymu geografinio mobilumo ir mokymosi visą gyvenimą kontekste, t.y. kaip yra užskaitomi ir pripažįstami mobilumų užsienyje metu ir neformaliuoju būdu, pavyzdžiui darbe pasiekti mokymosi rezultatai. Suomiai patvirtina ir sertifikuoja visus mobilumų metu ir neformaliuoju būdu įgytus įgūdžius ir kompetencijas. Jiems tai savaime suprantamas dalykas, ir žodžio „ECVET“ jie jau nebevartoja. Jiems tai kasdienybė ir į viską žiūri lanksčiai, taikosi prie mokinių poreikių. Didžioji dalis koledžo mokinių vyresni nei 18 m., dirbantys asmenys- tęstinio profesinio mokymo mokiniai (53 %) ir pameistriai (13%). Pirminio profesinio mokymo mokiniai yra daugiausiai jaunesni nei 18 m., neturintys darbinės patirties ir profesinių žinių ir įgūdžių siekia įgyti mokykloje. Jie sudaro 34 % visų koledžo mokinių.

Didelis dėmesys skiriamas bendrųjų kompetencijų ugdymui, patvirtinimui ir pripažinimui. Remiantis darbdavių apklausomis, bendrosios kompetencijos yra labai svarbios ir absolventams jų labiausiai trūksta. Kitas svarbus aspektas, kurį išgirdome, tai, kad už mokinio mobilumo programos derinimą, kompetencijų vertinimą atsakingi profesijos mokytojai. Profesijos mokytojai pateikia mobilumų poreikį tarptautinių ryšių konsultante, planuojamas paraiškos teikimas. Salpaus koledžas turi Mobilumo Chartiją. Vėliau susirašinėjimą su priimančiu partneriu vykdo ir organizuoja mobilumą patys profesijos mokytojai. Prieš siųsdami mokinius tie patys profesijos mokytojai būtinai vyksta į parengiamuosius vizitus, detaliai su priimančiu partneriu aptaria programą, mokymosi rezultatų vertinimą. Į mokymosi rezultatų vertinimą suomiai žiūri, kaip jie patys teigia labai kūrybiškai. Jie pavyzdžiui turi pasirenkamąjį modulį „Stažuotė užsienyje“ arba kartais vertina ir užskaito daugiausia bendrąsias kompetencijas. Antrąją vizito dieną turėjome susitikimą su profesijos mokytojomis. Jos pasidalino savo patirtimi organizuojant tarptautinius mobilumus, vertininant ir užskaitant mokymosi rezultatus. Profesijos mokytojos turi pasirengę vertinimo lenteles, kurias mokiniai gauna prieš pradėdami praktiką darbo vietoje. Kiekvienas kvalifikacinis vienetas išskaidytas į smulkius, konkrečius įgūdžius, kuriuos mokinys turėtų pademonstruoti. Vertinami įgūdžiai ir kompetencijos, bet ne žinios. Salpaus koledže mokinių pasiektų mokymosi rezultatų vertinimas ir pripažinimas yra savaime suprantamas, visi tai žino ir daro, nors pats „ECVET“ terminas nėra aktyviai naudojamas.

2018 m. spalio 10-13 d. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos projektų vadovė Ramunė Vadeikytė ir Kauno maisto pramonės mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Šimukauskienė, kaip nacionalinės ECVET ekspertės lankėsi Salpaus koledže.

Ramunė Vadeikytė