Niekada nedera išplėtoti temos taip, kad nieko neliktų skaitytojui. Svarbu skaitytoją priversti ne skaityti, o mąstyti.
Š.Monteskjė

Naujienos


2019-01-22

KA3 pilotiniai užsiėmimai


2019 m. sausio 22 d. prasidėjo pilotiniai  Erasmus+ KA3 politikos inovacijų iniciatyvos projekto “Reducing Upper Secondary ESL with Practice Enterprise (RUSESL) 592114-EPP-1-2017-1-DE-EPPKA3-IPI-SOC-IN“ užsiėmimai, kuriuose dalyvauja 818 gr. mokiniai.