Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Naujienos


2019-01-25

Vilniaus gimtadieniui - mūsų žodžiai


„Įaudrinki mane, kad niekad nepamirščiau/Kalvų bangavimo, taurios dangaus spalvos...“ – tokius žodžius Vilniui skyrė mūsų rašytojas J.Kunčinas savo eilėraštyje „Vilniui“.

Pasitikdami Vilniaus 696- ąjį gimtadienį mūsų mokyklos abiturientai rašė laiškus Vilniui, norėdami išreikšti savo santykį su šiuo miestu, pasveikinti jį, padėkoti, pasidžiaugti. Stebino mokinių aktyvumas, noras kurti, surasti žodžius ir vaizdus, skirtus grožiui, gėriui apibūdinti. Net popieriaus, ant kurio buvo spausdinamas laiškas, spalva buvo svarbi.

Meninės raiškos pamokoje kartu su mokytoja R. Aleksandravičiūte mokiniai savo laiškams „suteikė“ Vilniaus vaizdą - mūsų Vilnius aktyvus ir jaunas, veržlus ir modernus, tolerantiškas ir romantiškas.

Keletas minčių iš laiškų.

„Tu toks gražus ir didingas. Tavo gatvėmis teka istorijos upės...“

„Aš didžiuojuosi, jog gimiau čia...“

„Nors gyvenu Vilniuje ne nuo gimimo, bet pamačiusi tavo grožį greitai pripratau ir emigruoti nenorėčiau...“

„Linkiu išlikti tokiam didingam, spalvingam bei mišriam, koks dabar esi...“

„Čia gimiau, čia mano šaknys, čia mano pėdų antspaudai ant mano miesto delnų...“

Didžiuojamės savo mokiniais - mokytojos R.Pažereckienė  ir R. Aleksandravičiūtė.