Niekada nedera išplėtoti temos taip, kad nieko neliktų skaitytojui. Svarbu skaitytoją priversti ne skaityti, o mąstyti.
Š.Monteskjė

Naujienos


2019-01-25

Socialinių partnerių apsilankymas


Š. m. sausio 25 d. mokykloje lankėsi UAB “PALINK” IKI personalo verslo partnerė Alina Buidovaitė-Gurklienė ir šio tinklo kepyklų vadovė – Nijolė Juchnevič. Viešnios susipažino su mokyklos istorija, tradicijomis, rengiamomis specialybėmis, lankėsi sektoriniuose praktinio mokymo centruose, bendravo su profesijos mokytojais ir mokiniais. Pagrindinis atvykimo tikslas – aptarti galimo bendradarbiavimo sąlygas ir kryptis. Buvo pasikeista nuomonėmis abi puses dominančiais klausimais.