Naujienos


2019-07-11

Dėl VšĮ VTPVM reorganizavimo


Pranešame, kad yra parengtas Viešosios įstaigos Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos  ir Viešosios įstaigos Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro reorganizavimo sąlygų aprašas. 

Reorganizuojamų Viešųjų įstaigų duomenys:

  1. Viešoji įstaiga Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla:  teisinė forma – Viešoji įstaiga;  buveinė – Žirmūnų g. 143, Vilnius, Lietuvos Respublika;  juridinio asmens kodas – 190971467; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Viešąją įstaigą Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.
  2. Viešoji įstaiga Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras: teisinė forma – Viešoji įstaiga; buveinė – Žirmūnų g. 143, Vilnius, Lietuvos Respublika; juridinio asmens kodas – 120404485; registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Viešąją įstaigą Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrą, – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras.

Reorganizavimo būdas – sujungimas. Po reorganizavimo veiksianti įstaiga – Viešoji įstaiga, Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“.

Po reorganizavimo pasibaigiančių Viešųjų įstaigų - Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos ir Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centro teisės ir pareigos 2019 m. rugsėjo 1 d. perduodamos po reorganizavimo veiksiančiai Viešajai įstaigai Profesinio mokymo centrui „Žirmūnai“.

Su reorganizavimo sąlygų aprašu nuo 2019 m. liepos 11 d. galima susipažinti Viešosios įstaigos Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos internetinėje svetainėje: http://www.vtpvm.lt/news/762/97/Del-Vsi-VTPVM-reorganizavimo/ ir VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų viešieji pranešimai“.

Viešosios įstaigos Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos finansinių metinių ataskaitų rinkiniais ir veiklą reglamentuojančiais dokumentais galima susipažinti Viešosios įstaigos Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos raštinėje, adresu Žirmūnų g. 143, Vilnius arba interneto svetainėje:

Po reorganizavimo veiksiančios Profesinio mokymo centras „Žirmūnai“ įstatų projektu galima susipažinti Viešosios įstaigos Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre, adresu Žirmūnų g. 143, Vilnius.

Reorganizavimo sąlygos