Psichologijos mokytoja


  • konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius;
  • vertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
  • bendradarbiauja su mokytojais, grupių vadovais, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
  • renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene.

 

Tel.: (8-5) 2776649