Didžiausia dalis gyvenimo praeina mums darant klaidas, didelė dalis - nieko neveikiant, o visas gyvenimas - veikiant ne tai, kas reikia.
Lucijus Anėjus Seneka

Mokinių tarybos tikslai ir uždaviniai


[Reikalavimai mokiniui, norint tapti mokyklos mokinių tarybos nariu]


Mokinių tarybos narys - pavyzdys kitiems. Todėl jis nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis mokykloje ir už jos ribų.

Mokinių tarybos pagrindinis tikslas - praskaidrinti mokinių kasdienybę ir padėti visiems, kuriems reikia pagalbos. Į mokinių tarybą su pasiūlymais, pageidavimais, nusiskundimais ar pasipiktinimais gali kreiptis bet kuris mokinys.

Mokinių Tarybos tikslai ir uždaviniai:

 • Suvienyti Vilniaus prekybos ir verslo mokyklos mokinius bendrai veiklai, skatinti aktyviai dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime.
 • Skatinti moksleivių iniciatyvą, savarankiškumą, kūrybiškumą.
 • Atstovauti mokinių interesams mokyklos bendruomenėje.
 • Padėti mokiniams spręsti jų problemas.
 • Inicijuoti bei organizuoti mokyklos kultūrinius renginius, talkas mokyklos bei visuomenės labui.
 • Reikšti savo pageidavimus mokyklos administracijai sudarant mokyklos kultūrinės veiklos programas, nustatant mokyklos darbų tvarką, rengiant mokyklos veiklos nuostatus.
 • Organizuoti mokinių laisvalaikį.
 • Dirbti tabako, alkoholio bei kitų narkotinių medžiagų prevencijos srityje.
 • Organizuoti susirinkimus.

Mokinių tarybos nariu gali tapti kiekvienas norintis ir galintis mokyklos mokinys.

Reikalavimai mokiniui, norint tapti mokyklos mokinių tarybos nariu:

Norint tapti mokinių tarybos nariu reikia kreiptis su motyvaciniu laišku į mokinių tarybos administraciją, esančią 2-ame aukšte, šalia medicinos seselės kabineto.

 

 • Atsakingumas;
 • Darbštumas;
 • Sąžiningumas;
 • Geras pamokų lankymas;
 • Aktyvumas;
 • Pavyzdys kitiems;
 • Punktualumas;
 • Mandagumas;
 • Stropumas;
 • Iniciatyvos rodymas;
 • Motyvuotas;
 • Veiklumas;

 

Mokinio išbraukimo iš mokyklos mokinių tarybos priežastys:

 

 • Praleisti daugiau negu trys tarybos posėdžiai be pateisinamos priežasties;
 • Piktnaudžiavimas mokinių taryba;
 • Pamokų nelankymas, be pateisinamos priežasties;
 • Konfliktai su mokytojais, dėl mokinio kaltės.