AEHT


Europos viešbučių ir turizmo mokyklų asociacija.

 

AEHT – tarptautinė nevyriausybinė organizacija,  kurios pagrindinis tikslas yra skatini bendradarbiavimą ir darbo patirties pasidalijimą tarp Europos šalių viešbučių/turizmo mokyklų.

 

Organizacijos tikslai:

  • Sudaryti mokykloms sąlygas užmegzti kontaktus;
  • Teikti informaciją apie turizmo darbuotojų mokymą kitose šalyse;
  • Skatinti studentų ir mokytojų mainus;
  • Stiprinti ryšius tarp turizmo mokyklų ir verslo įmonių;
  • Dalintis mokymo metodais ir medžiaga, žiniomis bei įgūdžiais, organizuojant seminarus, kursus, konkursus.

AEHT –  vienija 430 mokyklas iš 44 Europos šalių, kuriose ruošiami viešbučių ir turizmo sektoriaus darbuotojai.

 

Mūsų mokykla tapo šios organizacijos nare 2004 metais. Kiekvienais metais ši organizacija rengia konferencijas mokyklų mokytojams bei profesinių kompetencijų, susijusių su viešbučių turizmo paslaugų sritimi, mokinių konkursus. Šiuose konkursuose dalyvauja ir mūsų mokyklos mokiniai, stažuojasi mokytojai.