2017m. Erasmus+ baigiamasis sklaidos renginys

logo


2017 m. gegužės 17 d. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykloje vyko Erasmus+ mobilumo projektobaigiamasis sklaidos renginys, kurio metu projekto dalyviai dalinosi savo patirtimi ir įspūdžiais, kvietė renginio svečius pasivaišinti stažuočių metu išmoktais patiekalais. Renginyje dalyvavo mokyklos bendruomenė, socialinių partnerių- verslo įmonių, gimnazijų, progimnazijų atstovai, buvę mokyklos auklėtiniai. 

Vykdant Erasmus+ KA1 besimokančiųjų ir personalo mobilumo profesiniame mokyme projektą "Profesinių kompetencijų tobulinimas siekiant gerinti mokymo(si) kokybę ir tarptautiškumą" Nr. 2016-1-LT01-KA116-0229448, 46 virėjo, konditerio, viešbučio darbuotojo, logisto ekspeditoriaus, smulkaus verslo paslaugų teikėjo specialybių mokiniai ir 8 profesijos mokytojai bei administracijos atstovai stažavosi Jungtinės Karalystės, Italijos, Prancūzijos, Danijos, Vokietijos, Latvijos verslo įmonėse ir profesinio mokymo centruose.

Projektų dalyviai sakė, kad dalyvavimas tarptautiniuose projektuose ne tik didina profesines kompetencijas, padeda tobulinti anglų kalbos įgūdžius, plečia akiratį, bet ir padeda labiau pasitikėti savimi ir siekti profesinių aukštumų ir pataria visiems esant galimybei dalyvauti Erasmus+ projektuose.

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.