Gera mintis, nesvarbu iš kur paimta, daug vertingesnė už kvailą savąją.
F. Lanot de Vajė

ERASMUS+: Užsienyje įgytą patirtį pritaikyk Lietuvoje

logo


Užsienyje įgytą patirtį pritaikyk Lietuvoje. Taip vadinasi naujas 2018- 2019 m.m. Erasmus+ projektas, kuris suteiks galimybę net 54 mokiniai ir 8 profesijos mokytojai turės galimybę stažuotis 7 Europos šalyse.

Erasmus+ KA1 besimokančiųjų ir personalo mobilumo profesiniame mokyme projektas „Užsienyje įgytą patirtį pritaikyk Lietuvoje“, skirtas virėjų, konditerių, padavėjų-barmenų, svečių aptarnavimo darbuotojo, logisto-ekspeditoriaus, smulkiojo verslo paslaugų teikėjo ir prekybos įmonių vadybininko padėjėjo specialybių pirminio profesinio mokymo lygmens mokinių ir profesijos mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimui užsienyje.

Projekto teikėjas – Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla. Priimantys projekto partneriai: UK-Certified Knowledge Asociation (Jungtinė Karalaystė), Zealand Business College (Danija), Riga Technical School of Tourism and Creative Industry (Latvija), CEFPPA Adrien Zeller (Prancūzija), Kaufm. Berufskolleg Rathenau (Vokietija), Newservice societa coperativa sociale (Italija), MKC City College Larnaca (Kipras) ir Lycée hôtelier Saint Chamond (Prancūzija).

Projekto tikslas – per 12 mėnesių tarptautines profesines kompetencijas įgiję 54 pirminio profesinio lygmens mokiniai ir 8 profesijos mokytojai.

Projektas atitinka mokyklos tarptautiškumo strategiją ir veiksmų planą- plėsti tarptautinį bendravimą ir bendradarbiavimą, gerinant mokyklos bendruomenės tarptautiškumo kompetencijas ir konkurencingumą, didinti tarptautinių mobilumų kokybę, užtikrinant užsienyje įgytų mokymosi pasiekimų patvirtinimą ir pripažinimą, didinti užsienio kalbų kompetencijas ir siekti mokyklos žinomumo tarptautiniame lygmenyje.

Numatomas projekto poveikis - didesnės profesinės ir sociokultūrinės dalyvių kompetencijos, motyvacija siekti geresnių rezultatų profesinėje ir asmeninėje srityse. Profesijos mokytojams - pakelta mokytojų profesinė kvalifikacija gerins mokymo kokybę ir patrauklumą. Patobulėję mokinių ir mokytojų užsienio kalbos įgūdžiai.

Nacionaliniu lygmeniu - darbdaviai turės aukštesnės kvalifikacijos ir turinčius darbo patirties tarptautinėje komandoje darbuotojus. Dalyviai, įgytą patirtį užsienio šalių įmonėse, profesinėse mokyklose, pritaikys savo darbe arba versle.

Europiniu lygiu - dalyviai įgiję darbo patirties užsienyje turės galimybę sėkmingai integruotis į darbo rinką ne tik Lietuvoje, bet ir kitose ES regiono šalyse. Ugdys toleranciją kitoms kultūroms. Didins domėjimąsi Europos visuomeniniu, politiniu gyvenimu.

Restoranų ir viešbučių skyriaus mokiniai vyks į 4 savaičių stažuotes Jungtinėje Karalystėje (4 dalyviai), Italijoje (8 dalyviai), Prancūzijoje (10 dalyvių), Kipre (6 dalyviai), Latvijoje (4 dalyviai) bei 5 savaičių stažuotę Danijoje (16 dalyvių). Stažuočių  metu dalyviai patobulins profesinius ir socialinius įgūdžius dirbdami tarptautinėje komandoje užsienio šalių restoranuose, viešbučiuose: įgis naujų praktinių įgūdžių gaminant, dekoruojant, patiekiant kitų šalių patiekalus; dirbs su Lietuvoje retai vartojamais produktais, susipažins su vyno degustavimu, vyno ir patiekalų derinimu, išmoks dirbti su naujausia virtuvės, baro, viešbučio įranga.

Prekybos ir verslo skyriaus mokiniai vyks į mėnesio stažuotes Vokietijoje (4 dalyviai) ir Jungtinėje Karalystėje (2 dalyviai), kur atliks praktiką logistikos bei smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse. Dalyviai patobulins profesinius ir socialinius įgūdžius dirbdami tarptautinėje komandoje, verslo įmonių darbo veiklos planavime, išmoks dirbti su naujausiais įrengimais, IT programomis.

Pirmąją savaitę kartu su mokiniais vyks lydintis mokytojas, arba profesijos mokytojas tuo pačiu metu vykstantis į darbuotojų mokymo vizitą, kad padėtų jiems integruotis naujoje sociokultūrinėje aplinkoje.

Visi mokiniai turės OLS anglų kalbos įsivertinimo testą ir kursus. Vykstantiems į Prancūziją mokiniams organizuosime grupinius prancūzų kalbos kursus, mokytojams- anglų kalbos kursus.

Restoranų ir viešbučių skyriaus profesijos mokytojai vyks į dviejų savaičių stažuotes Latvijoje (2 dalyviai), Italijoje (4 dalyviai) ir Danijoje (2 dalyviai). Jie dirbs restoranuose ir viešbučiuose, o Danijoje- mokyklos laboratorijose, kur tobulins profesines kompetencijas darbo vietoje. Viena kulinarijos profesijos mokytoja vyks į 2 dienų dėstymo vizitą Latvijoje. Sieksime, kad stažuočių metu įgyta geroji patirtis būtų pritaikyta mokymo procese.

Kviesime restorano šefą iš Italijos, kuris ves 2 dienų praktinius seminarus apie naujausius maisto ruošimo metodus ir technologijas, mokiniams, mokytojams, socialiniams partneriams.

Projekto dalyviai gaus Europass mobilumo dokumentus. Su Danijos, Latvijos ir Vokietijos partneriais taikysime ECVET. Grįžę projekto dalyviai skleis savo patirtį, todėl kils ir kitų mokinių bei mokytojų motyvacija, bus taikomi įvairesni mokymo ir mokymosi metodai, kils mokyklos prestižas.

2019 m. gegužės mėn. organizuosime baigiamąjį projekto renginį  mokyklos bendruomenei, kitų mokyklų, socialinių partnerių atstovams, kurio metu projekto dalyviai skleis įgytą patirtį, demonstruos įgytus įgūdžius. Renginio svečiai galės stebėti patiekalų gaminimo procesą ir degustuoti.

Projekto laikotarpis 2018-07-01 – 2019--06-30.

Vykdydami  Erasmus+ KA1 besimokančiųjų ir personalo mobilumo profesiniame mokyme projektą "Užsienyje įgytą patirtį pritaikyk Lietuvoje" Nr. 2018-1-LT01-KA116-046788 suteiksime galimybę pirminio profesinio mokymo lygmens mokiniams, profesijos mokytojams ir administracijos darbuotojams įgyti patirties tobulinant tarptautines profesines, sociokultūrines ir kalbines kompetencijas. Projektas prisidės prie Europos  ir LR profesinio mokymo bei 2015-2020 m. mokyklos tarptautiškumo strategijos tikslo įgyvendinimo- profesinio mokymo konkurencingumo, prieinamumo, kokybės ir tarptautiškumo didinimo.

Stažuotės mokiniams

DANIJOJE, Roskildėje, Zealand Business College, www.zbc.dk – 8 virėjai, 2019 m. sausio 14- vasario 16 d.  5 savaičių praktika profesinio rengimo centre.

DANIJOJE, Roskildėje, Zealand Business College, www.zbc.dk – 8 konditeriai, 2019 m. vasario 4- kovo 6 d. 5 savaičių praktika profesinio rengimo centre.

JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE, Londone, UK-CERTIFIED KNOWLEDGE ASSOCIATION, www.ukcka.institute– 6  visų specialybių mokiniai. 2019 m. vasaris. 4 savaičių praktika įmonėse.

PRANCŪZIJOJE, Strasbūre, CEFPPA, www.cefppa.eu  – 6 virėjai, konditeriai, padavėjai-barmenai. 2019 m. kovas. 4 savaičių praktika įmonėse.

VOKIETIJOJE, Duisburge, Kaufmannisches Berufskolleg Walther Rathenau, www.kbwr.de – 4 logistai. 2019 m. kovas. 4 savaičių praktika įmonėse.

ITALIJOJE, Foggia, New service   – 8 virėjai, konditeriai, padavėjai-barmenai, svečių aptarnavimo darbuotojai, 2019 m. kovas. 4 savaičių stažuotė įmonėse.

PRANCŪZIJOJE, Lione, Lycée hôtelier Saint Chamond   – 4 virėjai,  2019 m. kovas. 4 savaičių stažuotė įmonėse.

KIPRAS, Larnakoje, MKC City College Larnaca, www.citycollege.ac.cy – 6 virėjai, konditeriai, padavėjai-barmenai, 2019 m. balandis.

LATVIJOJE, Rygoje, Riga Technical School of Tourism and Creative Industry, www.rtrit.lv – 4 virėjai, konditeriai, padavėjai-barmenai, 2019 m. balandis. 4 savaičių stažuotė įmonėse.


Darbo praktikos įmonėse vizitai mokytojams

DANIJOJE, Roskildėje, Zealand Business College, www.zbc.dk – 2 kulinarijos mokytojos, 2018 m. lapkričio 12- 23 d. 12 d.darbo praktika/ darbo stebėjimas profesinio rengimo centre. Mėsos modulis.

LATVIJOJE, Rygoje, Riga Technical School of Tourism and Creative Industry, www.rtrit.lv – 2 kulinarijos, konditerijos profesijos mokytojos. 2019 m. balandis. 12 d.darbo praktika/ darbo stebėjimas praktinio mokymo centre ir įmonėse.

ITALIJOJE, Foggia, New service   – 4 restoranų ir viešbučių skyriaus profesijos mokytojos. 2019 m. kovas. 12 d.darbo praktika/ darbo stebėjimas profesinėje mokykloje ir  įmonėse.


Dėstymo vizitas

LATVIJOJE, Rygoje, Riga Technical School of Tourism and Creative Industry, www.rtrit.lv – 1 kulinarijos, konditerijos profesijos mokytoja. Trukmė 4 d., 2019 m. balandis.

 

Atvykstamasis dėstymo vizitas

ITALIJA, Foggia, New service   – 4 d. 1 restorano šefas atvyksta į VTPVM pravesti mokymus 2019 m. sausį.

 

Pastaba. Vizitų datos bus tikslinamos.

 

Dalyvių atranka:

MOKINIAInorintys dalyvauti Erasmus+ atrankoje turi užpildyti ir projektų vadovei (313 kab.) pateikti šiuos dokumentus:

 

MOKYTOJAI norintys dalyvauti Erasmus+ atrankoje turi užpildyti ir projektų vadovei (313 kab.) pateikti šiuos dokumentus:

 

Atrankos kriterijai:

Motyvacija, noras tobulėti profesinėje srityje, socialiniai ir bendravimo užsienio kalba  gebėjimai.

 

Preliminarios atrankų datos:

  • Profesijos mokytojų – 2018 m. rugsėjį.
  • Mokinių į Daniją ir Jungtinę Karalystę- 2018 m. lapkritį.
  • Mokinių į Vokietiją, Kiprą, Latviją, Prancūziją, Italiją- 2019 m. sausį.
  • Atrankų datos bus tikslinamos.
  • Rugsėjo 2 sav. planuojamas Erasmus+ informacinis renginys.

 

Projektinė veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus+ programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.