Gera mintis, nesvarbu iš kur paimta, daug vertingesnė už kvailą savąją.
F. Lanot de Vajė

Marketingo žinios mokykloje- sėkmingas verslas ateityje


[Stažuotė Vokietijoje], [Stažuotė Italijoje]

 

Stažuotė Vokietijoje

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla pradėjo įgyvendinti Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą „Marketingo žinios mokykloje- sėkmingas verslas ateityje“ (Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0629). Šiame projekte dalyvauja ir mūsų mokyklos prekybinio skyriaus mokytojos – ekonomikos mokytoja  D. Einikienė ir praktinio mokymo firmos „Vigora“ vadovė V. Griškevičienė, kurios,  š.m. spalio 03 - 08 dienomis, lankėsi Vokietijoje, Saksonijos žemėse Chemnico mieste F+U Sachsen gGmbH (Gemeinnützige Bildungseinrichtung für Fortbildung und Umschulung Sachsen) profesinio mokymo centre.

Pagrindinis stažuotės tikslas - išsiaiškinti kaip Vokietijoje į profesinio mokymo programas integruojamas marketingo dalykas ir kaip mokiniai šio dalyko žinias pritaiko konkrečioje veikloje.

Vizito metu susipažinta su dualine švietimo sistema Vokietijoje, priimančiosios organizacijos pasiekimais, seminarų metu išsiaiškinti marketingo tarpdalykiniai ryšiai mokymo programose ir jų integravimą į konkretų versle. Kiekvienas dalyvis turėjo galimybę patobulinti ne tik savo profesinę kvalifikaciją, profesines užsienio kalbos žinias, bendrakultūrines kompetencijas, bet ir skleisti asmeninę patirtį kitų profesijos mokytojų tarpe.

Vizito pabaigoje visiems projekto dalyviams įteikti sertifikatai.

Grįžę į Lietuvą, profesijos mokytojai įgytą patirtį ir žinias panaudos praktinių ir teorinių užsiėmimų metu savo mokyklose, parengs marketingo dalyko praktinių užduočių rinkinį. Projekto metu užmegzti dalykiniai ryšiai su užsienio partneriais skatins tarptautinį bendradarbiavimą profesinio mokymo srityje.

 

Stažuotė Italijoje

2012 m. kovo 19-26 dienomis, Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos Rasa Petkauskienė ir Audronė Mieželienė ,pagal programos Leonardo da Vinci mobilumo projektą Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT29 „Marketingo žinios – sėkmingas verslas ateityje“ lankėsi Italijoje, Rimini mieste. VTPVM  mokytojos, kartu su kolegėmis iš Alantos technologijos ir verslo mokyklos ir Kėdainių profesinio rengimo centro aplankė prestižinę „R. Valturio“ verslo technikos mokyklą, kuri sėkmingai dirba jau 100 metų. Mokykla yra geriausia visame regione technine baze. Taip pat aplankėme „Marco Polo“ turizmo technikos mokyklą. Šioje mokykloje mokymo procesas yra lankstesnis, daugiau orientuotas į turizmą, daug dėmesio skiriama į rusų ir kiniečių kalbas, praktinį mokymą, mokymo procese aktyviai dalyvauja darbdaviai. Stažuotės metu mokytojos susipažino su Rimini miesto Prekybos rūmų veikla bei aplankė Sistema Turizmo s.r.i. centrą.

Vizito metu mokytojos turėjo galimybę stebėti kaip dėstomas marketingo pamokos, dalyvavo susitikimuose su mokyklų administracija ir mokytojais, diskutavo , dalijosi patirtimi kaip marketingo dalykas integruojamas į profesinį mokymą, aptarinėjo praktines užduotis, daug diskutavo apie profesinio mokymo sistemą.

Stažuotės metu, mokytojos, įgytas žinias galės panaudoti vedant pamokas, sudarant teorines ir praktines užduotis .Remiantis įgyta patirtimi mokytojos paruoš marketingo dalyko praktines užduotis, kuriomis galės naudotis visos mokyklos.

Vizito pabaigoje mokytojoms buvo įteikti sertifikatai.