Gera mintis, nesvarbu iš kur paimta, daug vertingesnė už kvailą savąją.
F. Lanot de Vajė

Praktinio mokymo metodikos ES šalių viešbučių ir turizmo mokyklose


Leonardo da Vinci  mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0914

Projekto teikėjas - Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla.

Siunčiantys partneriai - Utenos regioninis profesinio mokymo centras, Alantos technologijos ir verslo mokykla ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras.

Socialiniai partneriai - viešbučiai „Radisson Blu Lietuva“ ir „Holiday Inn Vilnius“

 

Priimantys partneriai:

 1. organizacija Paragon Europe (Mosta,Malta), www.paragoneurope.eu 
 1. profesinė mokykla Uddannelsescentret i Roskilde- Slagteriskolen „Danish Meat Trade College“ (Danija), www.ucr.dk
 2. viešbutis Pietre Nere (Rodi Garganico, Italija), www.hotelpietrenere.it

Projekto metu 24 virėjų, konditerių, viešbučių darbuotojų, padavėjų bei barmenų profesijos mokytojų vyks į 2 savaičių stažuotes Maltoje, Italijoje ir Danijoje.

Numatomi 2 savaičių vizitai:

 1. į Maltą 2013-09-29 – 10-12;
 2. į Italiją 2013-10-13 – 10-26;
 3. į Daniją 2014-03-16 – 03-29.

Projekto tikslas – kelti profesojos mokytojų kvalifikaciją. Stažuočių metu profesijos mokytojai turėtų galimybę susipažinti su užsienio šalių viešbučių ir restorano specialybių profesinio mokymo organizavimu ir įgytų praktinių įgūdžių dirbdami mokyklų praktinio mokymo laboratorijose ir viešbutyje.

Projekto trukmė – 14 mėnesių. Pradžia - 2013-06-01, pabaiga - 2014-07-30.

Planuojami projekto rezultatai:

 1. Aukštesnės kvalifikacijos profesijos mokytojai, ruošiantys virėjo, konditerio, padavėjo-barmeno ir viešbučių darbuotojų specialybių mokinius;
 2. Remiantis dalyvių patirtimi bus parengta metodinė medžiaga "Technologinių procesų viešbučių ir restoranų sektoriuje praktinis demonstravimas", skirta profesijos mokytojams ir mokiniams naudotis kulinarijos, konditerijos, aptarnavimo, darbo viešbutyje pamokų ir praktinių užsiėmimų metu.

Projekto sklaida:

 1. Projekto viešinimas nuo pat jo vykdymo pradžios mokyklų susirinkimuose mokyklos bendruomenei, skelbimų lentose ir interniatiniame tinklalapyje.
 2. Dalyvių ataskaitos apie įgytą patirtį mokyklos bendruomenei-metodinių grupių posėdžiuose;
 3. Internetiniuose tinklalapiuose bus pateikti projekto rezultatai ir dalyvių įspūdžiai;
 4. Po kiekvieno vizito bus parengti stendai apie stažuotės darbinę ir pažintinę veiklą.
 5. Praktinis seminaras kitų profesinių ir vidurinių mokyklų mokytojams ir mokiniams.
 6. Projekto rezultatų sklaidos renginys VTPVM, kuriame dalyvaus siunčiančių mokyklų mokytojai, kitų panašaus profilio mokyklų atstovai, socialiniai partneriai.

Dalyvių atranka vyks 2013 m. birželio 17-21 d. Atrankos komisijos posėdis vyks birželio 21 d.

Dalyvių atrankos kriterijai:

 1. Kandidatas turi būti virėjų, konditerių, viešbučių darbuotojų, padavėjų- barmenų profesijos mokytoju;
 2. Kandidatas turi turėti motyvaciją dalyvauti projekte, turėti darbo/ pedagoginę patirtį, profesinių/dalykinių žinių, metodinės veiklos patirties; gebėti perimti ir taikyti naujoves savo darbe; gebėti dirbti komandoje;
 3. Kandidatas turi mokėti anglų kalbą.

Mokytojai, norintys dalyvauti atrankoje, turi rašyti prašymą ir CV anglų kalba. Dėl CV formos kreiptis į projektų vadovę Ramunę Vadeikytę (314 kabinetas).

 

Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą.