Gera mintis, nesvarbu iš kur paimta, daug vertingesnė už kvailą savąją.
F. Lanot de Vajė

Profesijos mokytojų kompetencijų praktiniam mokymui tobulinimas Vokietijoje


 

Švietimo mainų paramos fondas
Leonardo da Vinci VETPRO mobilumo projektas

„Profesijos mokytojų kompetencijų praktiniam mokymui tobulinimas Vokietijoje“

LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0259

 

2010 metų vasario 20-26 dienomis Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos prekybinio skyriaus vedėja Danutė Banionytė ir vyr. profesijos mokytoja Jūratė Dragūnaitė stažavosi Vokietijos Teklenburgo žemių Šteinfurto krašto prekybos mokykloje-profesijos kolegijoje su ekonomine pakraipa pagl Leonardo da Vinci mobilumo projektą „Profesijos mokytojų kompetencijų praktiniam mokymui tobulinimas Vokietijoje“. Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokyklos bei Utenos regioninio profesinio mokymo centro  mokytojus į stažuotę pakvietė projektą laimėjusi Všį Alantos technologijos ir verslo mokykla.

Projekto tikslas – gilinti verslo krypties profesijos mokytojų kompetencijas praktinio mokymo srityje pritaikant Europos šalių patirtį.

Projekto dalyvių poreikiai – įgyti tarptautinės patirties praktinio mokymo srityje:

  • analizuoti praktinio mokymo metodus, formas, taikomas mokinių praktinių įgūdžių ugdyme;
  • lankyti/stebėti ir analizuoti praktinio mokymo užsiėmimus mokykloje bei įmonėse;
  • susipažinti su užsienio partnerio teisine/ekonomine aplinka, įtakojančia darbo rinką;
  • tobulinti šnekamosios/profesinės užsienio kalbos įgūdžius.

Mokytojos lankėsi Ibbenbiureno profesinėje mokykloje, kur susitiko su mokytojais ir mokiniais, dalyvavo diskusijose dėl praktinio mokymo tobulinimo, lankėsi pamokose, praktiniuose užsiėmimuose, nagrinėjo dualinio mokymo ypatumus. Mokytojos taip pat susitiko su Šteinfurto apskrities adaministracijos darbuotojais, kuruojančiais profesinį mokymą, su Horstelio miesto meru.

Stažuotės metu mokytojos susipažino su Vokietijos profesinio mokymo sistema, su praktinio mokymo organizavimo metodais ir formomis, užmezgė naudingų kontaktų, patobulino bendravimo profesine užsienio kalba įgūdžius.

Stažuotėje dalyvavusios profesijos mokytojos 2010m. kovo 9 d. įgytą patirtį pristatė Prekybinio skyriaus mokiniams. Prekybinio skyriaus vedėja supažindino mokinius su stažuotės tikslais, uždaviniais, papasakojo apie Vokietijos profesinio mokymo ypatumus, supažindino su dualinio mokymo samprata ir organizavimo tvarka, pasidalino įgyta patirtimi, o taip pat supažindino su Šteinfurto krašto kultūriniu, istoriniu paveldu.