Gera mintis, nesvarbu iš kur paimta, daug vertingesnė už kvailą savąją.
F. Lanot de Vajė

Studentų verslumo ugdymo patirtis užsienio partnerių mokyklose


2008 metais VTPVM teikė ir laimėjo Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci VETPRO mobilumo projektų konkursą. VETPRO mobilumo projektas „Studentų verslumo ugdymo patirtis užsienio partnerių mokyklose“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2008-LT-0115 yra skirtas profesijos mokytojų kvalifikacijai kelti, įgyjant tarptautinės patirties mokinių verslumui ugdyti.

Lietuvos partneriai siunčiantys savo dalyvius: VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, Utenos regioninis profesinio mokymo centras.

Priimantys partneriai: Salpaus koledžas (Lahti, Suomija), Usak profesinė mokykla (Turkija) ir Šverino profesinio mokymo centras (Vokietija) - mokymo institucijos teikiančios profesinį mokymą įvairiais lygiais, dalyvaujančios įvairiose tarptautiniuose ir savo šalies ugdymo projektuose.

Socialiniai partneriai: viešbutis "Flamingo", UAB "Daily service".

Projekto pagrindinis tikslas - įgyti patirties užsienio šalių-partnerių mokyklose, ugdant būsimų viešbučių/turizmo, prekybos verslo darbuotojų verslumą.

  Numatomi rezultatai:
 1. aukštesnės kvalifikacijos profesijos mokytojai;
 2. remiantis įgyta tarptautine patirtimi parengtos metodinės rekomendacijos studentų verslumui ugdyti;
 3. aukštesnės kvalifikacijos, konkurencingi ir su verslumo įgūdžiais viešbučio/turizmo ir prekybos verslo darbuotojai.

Projekto vykdymo metu profesijos mokytojai vyko 1 savaitės vizitui į užsienio partnerių mokyklas.

  Šių vizitų metu projekto dalyviai:
 • analizavo praktinius būdus/metodus, formas, taikomas mokinių verslumo ugdyme;
 • lankėsi, stebėjo ir analizavo praktinio mokymo užsiėmimus mokyklose ir įmonėse;
 • analizavo specialybės dalykų praktines/teorines užduotis, skirtas mokinių verslumo teorinėms žinioms ir praktiniams įgūdžiams formuoti;
 • susipažino su užsienio partnerių šalių teisine/ekonomine aplinka, kuri skatina verslumą;
 • aptarė veiksnius, kurie lemia būsimo darbuotojo verslumą;
 • tobulino šnekamosios, profesinės užsienio kalbos įgūdžius;
 • plėtė savo sociokultūrinį akiratį.

  Vizitai:
 • Vizitas į Turkiją 2008-10-19 - 2008-10-25; [plačiau]
 • Vizitas į Suomiją 2008-11-09 - 2008-11-15; [plačiau]
 • Vizitas į Vokietiją 2008-11-16 - 2008-11-22. [plačiau]