Gera mintis, nesvarbu iš kur paimta, daug vertingesnė už kvailą savąją.
F. Lanot de Vajė

Tarptautinė patirtis rengiant prekybos darbuotojus Nr. LLP-LdV-VETPRO-2007-LT-0026


Tai yra Švietimo mainų paramos fondo Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas, skirtas prekybinio profilio profesijos mokytojams, siekiantiems įgyti tarptautinės patirties, rengiant profesinio ir praktinio mokymo programas, modulius, mokymo ir mokymosi priemones, būsimiems prekybos darbuotojams bei perimti bendradarbiavimo su socialiniais partneriais patirtį iš priimančių organizacijų.

Projekto teikėjas - Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla.

Partneris siunčiantis savo dalyvius - Alantos technologijos ir verslo mokykla.

Priimantys partneriai - Koulutuskeskus Salpaus koledžas (Suomija) ir Ayr koledžas (Škotija). Tai mokymo institucijos teikiančios:

 • įvairių lygių profesinį mokymą įvairiose srityse,
 • studentų ir specialistų stažuotes,
 • turi didelę patirtį dalyvaudamos įvairiuose ES ugdymo programose.

PROJEKTO DALYVIŲ POREIKIAI:

 • Susipažinti su šalių-partnerių patirtimi, rengiant prekybos darbuotojus: a) išanalizuoti prekybos darbuotojų profesinio ir praktinio mokymo programas, b) lankytis praktinio mokymo vietose ir teoriniuose užsiėmimuose.
 • Šnekamosios ir profesinės anglų kalbos įgūdžių tobulinimas.
 • Priimančių partnerių patirtis, palaikant ryšius su socialiniais partneriais.

PROJEKTO PAGRINDINIAI TIKSLAI:

 • Įgyti tarptautinės patirties, gerinant prekybos darbuotojų rengimo kokybę, ugdant jų konkurencingumą bei verslumą ir plečiant įsidarbinimo galimybes.
 • Pažintis su priimančių partnerių profesinio mokymo turiniu ir reikalavimais, rengiant prekybos darbuotojus.
 • Profesijos mokytojų bendradarbiavimo skatinimas.
 • Glaudesnio bendradarbiavimo su socialiniais partneriais skatinimas, rengiant kvalifikuotus prekybos darbuotojus.
 • Sociokultūrinės patirties įgijimas ir užsienio kalbos žinių tobulinimas.

PROJEKTO REZULTATAI

Patobulintos prekybos darbuotojų profesinio ir praktinio mokymo programos, atitinkančios ES standartus. Tai sudarytų sąlygas kartu su kitų profesinių mokyklų, rengiančių prekybos darbuotojus, profesijos mokytojais parengti vieningas baigiamųjų kvalifikacijos egzaminų užduotis.

Plačiau apie projektą >>>