Jeigu vienas kitas malonus žodis gali padaryti žmogų laimingą, reikia būti niekšu, kad šito nepadarytum.
V.Penas

Sektorinių praktinio mokymo centrų veiklos aprašas


Aprašas reglamentuoja Viešbučių ir restoranų skyriaus bei Prekybos ir verslo skyriaus sektorinių praktinio mokymo centrų veiklą.

Sektorinių praktinio mokymo centrų paskirtis:

 1. Teikti aukštos kokybės paslaugas vartotojams, tenkinančias verslo bei viešbučių ir restoranų sektoriaus poreikius;
 2. Teikti pirminio, tęstinio profesinio mokymo paslaugas Vilniaus regiono bei kitų Lietuvos regionų jaunimui ir suaugusiesiems;
 3. Sudaryti sąlygas realizuoti naujas pagrindinio ir tęstinio profesinio mokymo programas;
 4. Suteikti galimybę profesijos mokytojams nuolat tobulinti technologines kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinės darbo rinkos poreikius;
 5. Sudaryti sąlygas tobulinti mokymo paslaugų teikimo organizavimo procesą;
 6. Organizuoti profesinio meistriškumo konkursus;
 7. Bendradarbiaujant su Lietuvos bei užsienio socialiniais partneriais, organizuoti technologijų seminarus ir mokymus mokiniams ir profesijos mokytojams.

 

Tikslinės grupės:

Tiesioginės projekto tikslinė grupės:

 1. Mokyklos mokiniai, besimokantys pagal profesinio mokymo programas;
 2. Būsimi mokiniai (profesinis veiklinimas, konsultavimas, informavimas);
 3. Centre dirbantys profesijos mokytojai;
 4. Asmenys su fizine negalia.

 

Netiesioginės projekto tikslinė grupės :

 1. Potencialūs tęstinio mokymo paslaugų vartotojai
 2. Kitose šalies profesinėse mokyklose pagal panašias programas besimokantys esami ir būsimi mokiniai.
 3. Kitose švietimo įstaigose dirbantys sektoriaus programų profesijos mokytojai ir dėstytojai.
 4. Įmonių siunčiami darbuotojai, kuriems reikės įgyti naują ar tobulinti turimas kompetencijas.

 

Sektorinių praktinio mokymo centrų užimtumas:

Prekybos ir verslo skyriaus sektorinio praktinio mokymo centro vidutinis užimtumas 8 val./d.

Viešbučių ir restoranų skyriaus sektorinio praktinio mokymo centro vidutinis užimtumas 10 val./d.